SARP Katowice
 
 
Otwarcie KluboGalerii SARP
9.10.2015 godz. 20.00

Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział Katowicema przyjemność zaprosić Państwa na uroczyste otwarcie KluboGalerii SARP, które odbędzie się 9 października w piątek o godzinie 20:00.

Podczas otwarcia będzie można zobaczyć wystawę  finałowych prac konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, organizowanym przez SARP o/Katowice. Celem konkursu było wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalno - użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącej zabudowy obszaru i jego otoczenia.