SARP Katowice
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
oraz
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice

żegnają
 
architekta
Andrzeja Urbana

Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (później Wydziału Architektury i Krajobraz) Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w latach 1988-1992, 
Głównego Architekta Województwa,
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 1998-2005,
Zastępcę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w latach 2005-2011.

Rodzinie oraz wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy szczerego współczucia

składają w imieniu środowiska śląskich architektów

                         Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Zarząd SARP o/Katowice