SARP KatowiceUroczystości pogrzebowe Wojciecha Studenta, Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej odbędą się w piątek, 10 listopada o godzinie 12.00 w rybnickiej bazylice św. Antoniego.
 Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość, że 28 października 2017 roku odszedł

architekt Wojciech Student

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach


Wojciech Student

Wspomnienie


Wojtek Student - przyjaciel, architekt, mentor; spiritus movens wielu wydarzeń
architektonicznych i nie tylko; człowiek wielu pasji i wielu talentów.
Wojtek był osobą bardzo cenioną w środowisku. Absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej, przez kilka lat także wykładowca szkoły w Rybniku. Blisko 25 lat wraz z
Markiem Pelcem, prowadził w Rybniku pracownię architektoniczną Projekt 3 Architekci,
gdzie z powodzeniem projektował i realizował dobrą architekturę na terenie całego kraju.
Ostatni taki projekt to rewitalizacja pałacu w Polskiej Cerkwi. Byli też dumni z I nagrody w
konkursie na Halę Lodowiska w Bydgoszczy czy I nagrody WPA za Halę Sportową w
Kędzierzynie Koźlu. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, sędzia konkursowy
SARP, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów, delegat
na zjazd Okręgowy ŚLOIA, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej.
Od 2015 wszedł w nową rolę, wiceprezydenta Rybnika d.s. inwestycji. To otworzyło
przed nim nowe możliwości. Bardzo szybko wprowadzał w życie swoje pomysły na poprawę
ładu przestrzennego w rodzinnym Rybniku oraz jego uatrakcyjnienie. Obdarzony dużą dozą
empatii, umiejący słuchać i skory do pomocy, znał potrzeby mieszkańców i umiał dać na nie
odpowiedź projektową. Był też cenionym panelistą wielu konferencji, zwłaszcza w tematyce
rewitalizacji. Jako architekt wśród samorządowców, był cennym głosem doradczym w wielu
problemach. Jako samorządowiec wśród architektów tłumaczył nam, jak rozmawiać z
urzędami.
Odszedł człowiek skromny, który nigdy nie zabiegał o swoją popularność, a jednocześnie
był bardzo znany. Jego inteligencja i poczucie humoru przyciągało ludzi. Jego wszechstronna
wiedza i zdolność mówienia rzeczy poważnych na wesoło, zawsze budziła podziw. Jego
odejście to wielka strata dla środowiska śląskich architektów. Cześć Jego Pamięci!

arch. Agnieszka Kaczmarska
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP O/Katowice