SARP Katowice
 
 
 Z wielkim żalem przekazujemy wiadomość o śmierci

architekt Ireny Wilk

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach