SARP Katowice
Jan Pudło
 
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
 
Jana Pudły
Znakomitego Architekta, Inżyniera i Artysty,
Laureata licznych nagród, pasjonata wielu zainteresowań.
 
Rodzinie i Najbliższym,
Wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
w Katowicach.
 
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę 24 października 2018r. o godzinie 10-tej, w kościele p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu, ul. Wolności 196.