SARP Katowice
 dr inż. arch. Tadeusz Kmieć

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dr. inż. arch. Tadeusza Kmiecia
Znakomitego architekta, urbanisty oraz wykładowcy,
zaangażowanego w wiele organizacji i komisji zajmujących się architekturą i urbanistyką.

Rodzinie i Najbliższym,
Wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
w Katowicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę 27 października 2018 o godz. 12:00 w kościele św. Antoniego w Panewnikach.