SARP Katowice
 Z żalem informujemy, że 12.01.2019 zmarł architekt Antonii Pietras.

Urodzony w 1940 r., absolwent WA Politechniki Wrocławskiej, z WA Politechniki Gliwickiej związany był od 1965 r., gdzie początkowo pracował jako stażysta (1.06.1965-30.09.1965r.), asystent (1.10.1965-28.02.1967r.) i starszy asystent (1.03.1967-30.09.1974r.), a następnie jako wykładowca (1.10.1974-31.01.1985 r.) i starszy wykładowca (1.02.1985-31.12.2005). Przez cały ten okres związany był z Katedrą Projektowania Architektonicznego RAr-2, w której przez szereg lat tworzył programy nauczania i prowadził takie przedmioty jak Projektowanie Budynków Jednorodzinnych, Projektowanie Obiektów Usługowych oraz Projektowanie Budowli Użyteczności Publicznej. Brał czynny udział w dyskusjach, konkursach, komisjach i wystawach zawodowych. Wraz z Profesorem Jackiewiczem projektował Centralny Ośrodek Kultury w Katowi­cach. Był współautorem między innymi gmachu Banku w Katowicach oraz autorem Kościoła Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Żorach – Rowieniu. Za wieloletnią pracę dydaktyczną uhonorowany został Złotym Krzyżem Za­sługi, Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zapamiętamy Go jako nie tylko jako pasjonata architektury, zaangażowanego nauczyciela, wspaniałego kolegę i przyja­ciela, ale przede wszystkim jako człowieka pełnego ciepła, otwartego na świat i ludzi.
 
Dziekan, Pracownicy Wydziału Architektury, Społeczność Akademicka
Antoniego Pietrasa wspomina arch. Tomasz Wagner

Rodzinie i Najbliższym, Wszystkim, których Ta śmierć dotknęła osobiście wyrazy głębokiego współczucia w imieniu środowiska architektów składa Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach.
 
 
Pogrzeb odbędzie się 18.01.2019 w Warszawie Jabłonnej o godzinie 13:00.