SARP Katowice

 Janusz Kapitoński
 
 
Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Janusza Kapitońskiego
 
Znakomitego Architekta, Inżyniera i Artysty,
Laureata licznych nagród, pasjonata wielu zainteresowań.
 
Rodzinie i Najbliższym,
Wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
w Katowicach.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 lutego (piątek) br. w Chorzowie na cmentarzu przy ul. Drzymały (boczna ul . Dąbrowskiego).
Początek uroczystości pogrzebowej w kaplicy cmentarnej o godz. 10:00.