SARP Katowice
 

 
Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
 
o śmierci
 
 
Stanisława Niemczyka

 
Znakomitego Architekta, Wybitnego Twórcy, Wielkiego Autorytetu,
 
Laureata wielu nagród i odznaczeń m. in: Honorowej Nagrody SARP w 1998 roku,
 
Papieskiego odznaczenia Pro Ecclesia et Pontifice w 2000 roku, medalu Per Artem ad 
 
Deum w 2011 roku
 
Żegnamy
 
Wspaniałego Kolegę, Dobrego Człowieka
 
Rodzinie i Najbliższym,
 
Wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
 
wyrazy głębokiego współczucia
 
w imieniu środowiska architektów
 
składa
 
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
 
w Katowicach.

 
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 18 maja br. o godz. 12:00 w Kościele pw. Jezusa Chrystusa

Odkupiciela w Czechowicach Dziedzicach.