SARP Katowice
 arch. Jędrzej Badner

 
 Z wielkim smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Jędrzeja Badnera
 
Rodzinie i Najbliższym,
Wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Oddziału 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
w Katowicach.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 6 sierpnia br. w Kaplicy na Cmentarzu
przy ul. Sienkiewicza w Katowicach o godz. 12.