SARP Katowice


 arch. Jacek Włodarczyk

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

profesora Jacka Włodarczyka

architekta, urbanistę,
wieloletniego  nauczyciela akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,
w ostatnich latach wykładowcę w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu.
Zawsze  prawy  i zaangażowany  w  twórczości zawodowej 
i  w wychowanie  młodych  adeptów architektury.
 
Rodzinie i Najbliższym,
Wszystkim, których ta śmierć dotknęła osobiście
wyrazy głębokiego współczucia
w imieniu środowiska architektów
składa
Zarząd Oddziału 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
w Katowicach.