SARP Katowice
 

Temat spotkania: 
 
„Architektura a przestrzeń publiczna”.
 
Spotkanie w formie debaty eksperckiej odbędzie się Warszawie w dniu 
 
25 września br. o godz. 10:30
 
w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich 
 
Warszawa, ul. Foksal 2 – pawilon wystawowy (parter)

 
PROGRAM: 
 
1. Powitanie uczestników debaty – Mariusz Ścisło, Prezes Stowarzyszenia Architektów 
 
Polskich 
 
2. Wprowadzenie – Jacek Wojciechowicz, Wiceprezydent m.st. Warszawy 
 
3. Informacja o działaniach Kancelarii Prezydenta RP – minister Olgierd Dziekoński 
 
4. Wprowadzenie do debaty „Przestrzeń życia Polaków” – cel, założenia, struktura Raportu, 
 
rekomendacje – senator Janusz Sepioł 
 
5. Prezentacja raportu cząstkowego pt. „Jakość polskiej przestrzeni publicznej” - Adam 
 
Czyżewski, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficzne w Warszawie 
 
6. Panel dyskusyjny 
 
7. Konkluzja - Adam Czyżewski, Dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficzne 
 
w Warszawie 
 
Raport „Przestrzeń życia Polaków”, powstały z inspiracji Prezydenta RP Bronisława 
 
Komorowskiego przygotował zespół niezależnych ekspertów z Gdańska, Krakowa, Łodzi, 
 
Opola, Poznania, Szczecina i Warszawy, koordynowany przez Senatora RP Janusza Sepioła. 
 
Dokument postuluje podjęcie szybkich inicjatyw legislacyjnych dotyczących planowania 
 
przestrzennego i rewitalizacji oraz przeprowadzenie szerokiej debaty nad kierunkami zmian 
 
w planowaniu regionalnym. Rekomenduje zmiany dotyczące polityki miejskiej i polityki 
 
rozwoju terenów wiejskich. Pełna wersja raportu „Przestrzeń życia Polaków” dostępna jest na 
 
stronie internetowej SARPhttp://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.pdf