SARP Katowice
 

Konferencji Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych
pod hasłem Interes Publiczny w Architekturze

12 - 14.09.2013, Wilno, Litwa

Konferencja jest jednym z międzynarodowych wydarzeń organizowanych w ramach litewskiej prezydencji w Unii Europejskiej.  Organizatorem konferencji jest Lietuvos Architektu Sajunga (Stowarzyszenie Architektów Litewskich). Podczas konferencji zostaną podjęte tematy związane z zagadnieniami i problemami stojacymi przed europejskimi architektami i projektantami. W programie przewidziane jest wystąpienie premiera Litwy oraz liczne dyskusje merytoryczne, wycieczki i warsztaty. W trakcie konferencji będzie zaprezentowany przegląd perspektywy architektury pod względem dziedziny kultury w kontekście programowania UE na lata 2014-2020.
 

Udział w konferencji jest bezpłatnyZgłoszenia przyjmowane są do 15 sierpnia.

Więcej informacji: www.efap2013.lt