SARP Katowice


 III Ogólnopolskie spotkanie młodych architektów SARP U40
„OTWARCIE”
Katowice 10-13.X.2019

Z przyjemnością ogłaszamy kolejne spotkanie młodych architektów. Tym razem zapraszamy do Katowic i Domu Pracy Twórczej Architekta w Ustroniu. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami, integrację środowiska zawodowego i kontynuowanie dyskusji dotyczącej wyzwań z jakimi zmagają się architekci na początku zawodowej ścieżki.
Temat tegorocznego spotkania to "OTWARCIE".

Czwartek - 10.10.2019 - BE FORE
18:00 Wykład Mistrzowie Architektury: Zvi Hecker - ING Bank Śląski
20:30 Wystawa twórczości Zvi Hecker'a - Galeria Architektury SARP
21:00 Afterparty/kolacja z Mistrzem - KluboGaleria SARP

Piątek - 11.10.2019 - BE OPEN - OTWARCIE
9.30-10.00 Rejestracja uczestników - Galeria Architektury SARP
10.00-11.00 Prezentacje uczestników
11.00-14.00 Praca warsztatowa w grupach
14.00-15.30 Czas wolny
15.30-17.30 Zwiedzanie
18.00-20.00 Prezentacja wyników pracy i dyskusja - Wydział Radia i Telewizji UŚ
21.30 Impreza integracyjna

Sobota - 12.10.2019
10.00-11.00 Przejazd do Ustronia – Dom Pracy Twórczej Architekta „Willa Ziętka”
11.00-12.45 Praca warsztatowa w grupach – część I
13.00-15.00 Praca warsztatowa w grupach – część II, prezentacje
15.00-22.00 ARCHIziemniak

Zapraszamy do udziału architektów poniżej czterdziestego roku życia. Obowiązują zapisy w rodzimych oddziałach SARP lub bezpośrednio u organizatora (biuro@sarp.katowice.pl lub 32 25 39 774).
Zgłoszenia na wykład Mistrzowie Architektury Zvi Hecker: https://docs.google.com/forms/d/1Qv8h0emPlqD7DJzJKiU39-vUIeB5BPM0vQDGcMhSOlk/

Udział jest bezpłatny.

SARP-U40
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
Mistrzowie Architektury SARP