SARP Katowice
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice
rozpoczyna nową edycję szkoleń zawodowych, skierowaną do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.
W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany będzie elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szkolenie na tematy związane
z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb i zakres,
a także rola rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Celem szczególnym szkolenia będzie poszerzenie wiedzy zawodowej uczestników w zakresie wybranych problemów projektowania instalacji wentylacji pożarowej
w budynkach.
Kwestie merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, której misją gospodarczą jest – między innymi – zapewnienie kompleksowej pomocy w projektowaniu systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów, „jednocześnie komponujących się z wizją architektoniczną”.
Szkolenie odbędzie się
23 września 2014r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00
w siedzibie SARP O/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach
(Galeria Architektury SARP / ARCHIBAR).
Główny prowadzący:
Mgr inż. Marian Skaźnik
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Wieloletni naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego w KW PSP w Katowicach, były prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Oddziału SITP w Katowicach, autor licznych publikacji książkowych, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji w prasie fachowej poświęconych wentylacji pożarowej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika SITP „Ochrona przeciwpożarowa”, autor wielu opracowań dotyczących koncepcji zabezpieczenia przed zadymieniem pasaży, atriów, centrów logistycznych, budynków wysokich oraz garaży -
w tym symulacji CFD.
Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/168
Serdecznie zapraszamy!
Rada SLOIARP
SARP Zarząd O/Katowice