SARP Katowice

Szmerbuty - instalacje dźwiękowo-wypoczynkowe, październik, skwer przy Placu Rostka, Dolina Trzech Stawów, antyRAMA

Projekt "Szmertuby - instalacje dźwiękowo-wypoczynkowe" stanowi przykład niekonwencjonalnego wykorzystania potencjału przestrzeni miejskiej, która inspiruje do rozwijania zdolności muzycznych. Dzięki uwrażliwieniu mieszkańców na otaczające dźwięki tworzymy tym samym miejsce kultury i wypoczynku w jednym.
Szmertuba jest to rodzaj hamaka, który wykonany będzie z rur PCV. Instalacja składać się będzie z dwóch zasadniczych elementów:
moduł wypoczynkowy o długości około 2 metrów i szerokości 1 metra wykonany będzie z rur PCV o średnicy 7,5 cm,
moduły dźwiękotwórcze, składające się z rur PCV o średnicach 5; 7,5 i 11cm, wypełnionych różnymi materiałami (woda, drobne kamienie itp.), które wydawać będą dźwięk podczas użytkowania Szmertuby,
instalacja dźwiękowo-wypoczynkowa będzie rozwieszona między drzewami, chronionymi specjalną otuliną, aby lina mocująca nie uszkodziła kory drzew.

Szmertuba będzie zawierać w sobie kolory miasta Katowice - żółty, zielony, czarny. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie poczucia tożsamości użytkowników z Katowicami - miastem muzyki oraz dodatkowo będzie stanowiło to charakterystyczny element kolorystyczny zwracający uwagę przechodniów.
Na niewielkiej przestrzeni skweru przy Placu Rostka chcielibyśmy zamontować pojedynczą Szmertubę. W Dolinie Trzech Stawów oraz w Parku Kościuszki zaplanowaliśmy zestawy trzech Szmertub, tworzące lokalne grupy, które wydawać będą bardziej skomplikowane kompilacje dźwięków.

Przestrzenie zostały wybrane na podstawie kryterium częstości użytkowania i otwartego otoczenia jakie tworzą. Wspólnym mianownikiem jest obecność zieleni, która stanowi jeden z najważniejszych aspektów przestrzeni publicznych miast - dają one możliwość odpoczynku od zgiełku ruchu ulicznego. Ważnym aspektem projektu jest dobór przestrzeni o różnych skalach (lokalnej, miejskiej, regionalnej), dzięki czemu instalacje będą dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Zaproponowany projekt stanowi uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich trzech typów lokalizacji.

infografika