SARP Katowice


TAKK! Tymczasowa Akcja Kulturalna Katowice
W ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011.
miejsce: Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1

Podczas polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej dziewięć polskich miast będzie realizowało specjalny program kulturalny. Wśród wydarzeń poświęconych polskiej prezydencji znalazł się projekt katowickiej galerii Rondo Sztuki, współorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Audiowizualny, Miasto Katowice i Akademię Sztuk Pięknych.
Partnerem Projektu jest ESK 2016 Katowice – Biuro Koordynujące Działania Starań Katowic o Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

TAKK! jest tymczasowym, interdyscyplinarnym i interaktywnym klubem kulturalnym, który przez pięć letnich tygodni stanie się platformą spotkania dla sztuki, designu, fotografii, muzyki, literatury, komiksu, mody i architektury. Program projektu został podzielony na dwa bloki: działania i prezentacje. Działania to cykl warsztatów/ interakcji z udziałem gości polskich i zagranicznych, wykorzystujących różne dziedziny sztuki i pobudzających odbiorców kultury do działania. Prezentacje skupiać się będą na ukazywaniu różnorodności współczesnej kultury, z największym naciskiem położonym na koncerty nietuzinkowych wykonawców zagranicznych i krajowych.

Akcje i warsztaty w ramach projektu TAKK! – Tymczasowej Akcji Kulturalnej Katowice przeprowadzą designerzy: Matylda Sałajewska (skin-kace.pl/ haja.com.pl) i Jan Körbes (refunc.nl), USIN-e (usin-e.fr) + Wzorro Design (wzorro.com/ haja.com.pl), Patrycja Walter, Justyna Kucharczyk, Kamil Kamysz i Kasia Pełka, artyści: Cecylia Malik, Małgorzata Markiewicz, Michał Smandek, Paweł Szeibel, Magdalena Starska, Natalia Bażowska, Julita Wójcik, Ronnie Deelen (ronnieism.com), KOKOŁO – grupa młodych śląskich artystów z katowickiej ASP, architekci: Justyna Gorgoń, Bartłomiej Nawrocki i Wojciech Czapnik oraz twórcy komiksowi: Michał Śledź Śledziński i Jacek Frąś. W ramach projektu odbędzie się także wystawa fotografii studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie.
Wśród imprez towarzyszących znajdzie się m. in. prezentacja młodej polskiej mody (27-28.08, kuratorka: Sophie Kula).


ARCHITEKTURA: w dyskusji nad kształtem miasta pojawiają się wątki nowego odbioru przestrzeni miejskiej. Trzy prezentacje na temat miasta ponowoczesnego i postindustrialnego w kontekście rozwoju przestrzeni konurbacji górnośląskiej zostaną przedstawione przez architektów: Justynę Gorgoń, Wojciecha Czapnika i Bartłomieja Nawrockiego.

4 sierpnia 2011 czwartek, godz. 19.00 
Wojciech Czapnik: Miasto na obrzeżach | potencjał zapomnianych dzielnic.
miejsce: Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1

Podsumowanie warsztatów w ramach projektu Narracje Przestrzenne i będącego jego zwieńczeniem eventu miejskiego z udziałem mieszkańców Szopienic. Czy w szukających nowej, postindustrialnej tożsamości Katowicach przetrwały do dziś małe heimaty? Jak obecnie wyglądają robotniczo-przemysłowe obrzeża miasta, czy ktoś jeszcze pamięta o ich bogatej, choć niełatwej historii? Czy granica Śląska i Zagłębia to nadal granica dwóch światów?

Wojciech Czapnik – rocznik 1978. Architekt, krytyk architektury. Studiował w Krakowie, Weimarze (Bauhaus-Universität) i Zurychu (ETH). Pracował w biurach w Krakowie, Warszawie i Katowicach (m.in. DDJM, Konior Studio). Obecnie architekt/ inżynier budowy w Hochtief Polska przy realizacji Stadionu Śląskiego. Projektuje też niewielkie obiekty na własną rękę oraz większe w kolektywach konkursowych. Stały współpracownik Architektury-Murator. Członek Zarządu SARP Katowice
 
 
 

18 sierpnia 2011 czwartek, godz. 19.00
Bartłomiej Nawrocki: Gdzie jest przestrzeń publiczna?
miejsce: Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1

Czy w erze Facebook'a, liberalnej demokracji i gospodarki rynkowej istnieje jeszcze sfera publiczna? Co to jest przestrzeń publiczna? Czy mobilny konsument potrzebuje miejskiego rynku? Czy tradycyjne myślenie
o mieście jako sieci przestrzeni publicznych ma jeszcze sens? Czy potrafimy odpowiedzieć na te pytania? Czy inni potrafią?

Bartłomiej Nawrocki – architekt urodzony i mieszkający w Katowicach, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 2005 roku wspólnie z Marcinem Jojko prowadzą pracownię jojko+nawrocki architekci. Członek Zarządu SARP Katowice
 
 
 
 
25 sierpnia 2011 czwartek, godz. 19.00
Justyna Gorgoń: Nowe przestrzenie | miasto ponowoczesne | miasto postindustrialne
miejsce: Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1

Czy można czuć się częścią społeczności miejskiej żyjąc w strukturze, które ma kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt milionów mieszkańców? Czy współczesny organizm miejski ma cechy, które tradycyjnie kojarzą się z miastem? Czy dzisiejszemu miastu i jego mieszkańcom potrzebny jest rynek? Czy możemy definiować miasto przez elementy postindustrialne? Co stanowi o sile przyciągania miast? Z tymi pytaniami i próbą odpowiedzi na nie spotkamy się w prezentacji na temat miasta ponowoczesnego i postindustrialnego w kontekście rozwoju przestrzeni konurbacji górnośląskiej

Justyna Gorgoń – architekt, urbanista, zajmuje się problematyką rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych oraz rozwojem miejskim w kontekście zmian globalnych. Wykładowca w WST w Katowicach i pracownik naukowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.Wydarzenie jest częścią Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011. W Programie znajdzie się ponad 1000 projektów artystycznych, 60 wydarzeń cyklicznych, w których organizację zaangażowanych jest przeszło 170 organizacji partnerskich.

więcej informacji na www.rondosztuki.pl

Organizatorzy:
Rondo Sztuki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodowy Instytut Audiowizualny

Mecenasi Prezydencji:
PKO BP, PZU