SARP Katowice
TEDxRawaRiver 
13 października 2012 r 
miejsce:  Wyższea Szkoła Techniczna, Rolna 43, Katowice 

Do 3 paździ
ernika trwa rejestracja uczestników pierwszej na Śląsku konferencji TEDx.
13 października 2012 r. w Wyższej Szkole Technicznej odbędzie się pierwsza na Śląsku konferencja TEDxRawaRiver. Jej tematem jest idea Miasto 2.0. W spotkaniu, jako prelegenci, udział wezmą m.in. śląscy architekci (Tomasz Konior, Robert Konieczny), projektanci (MOHO Design), fizyk i dziennikarz Tomasz Rożek, znawcy śląskiej architektury (Irma Kozina, Adam Hajduga) i kuchni (Ola Oslislo) oraz wielu innych wspaniałych mówców.
 Zapraszamy nahttp://www.facebook.com/tedxrawariver