SARP Katowice
 

Piątek, 11.12.2020, 13:30
Youtube live
https://www.youtube.com/watch?v=0ldL6qQ_Ah4&feature=youtu.be

Podczas tego wykładu prześledzimy krótko historię technik doświadczania i postrzegania przestrzeni w epoce nowożytnej i hipermodernistycznej. Dowiemy się, jak porusza się oko i ciało w określonych miejscach i kontekstach. Dowiemy się jak budynki, przestrzenie i środowiska pojawiają się i otaczają nas. W tym celu przeanalizujemy wizualne języki reprezentacji, obejmujące obrazy i powidoki, stanowiące skutek skrytego działania praw  środków masowego przekazu.  Ponieważ subiektywna percepcja ujawnia się w  odniesieniach do rysunków, obrazów i fotografii, przyjrzymy się konkretnym przykładom reprezentacji architektury w urbanistyce traktowanej nie jako zespoły obiektów zbudowanych, ale jako generatory sensu. Chociaż budynki i przestrzenie można rozumieć jako konstrukcje i obiekty, podczas wykładu będziemy je traktować jako procesy, przepływające strumienie wrażeń zmysłowych, ludzi i danych. Zrozumiemy, jak wrażenia sensoryczne z  naszych przestrzeni wpływają na sposoby korzystania z tych przestrzeni w czasie rzeczywistym. Rozważymy również, w jaki sposób dane jakościowe kształtują nasze rozumienie przestrzeni w których żyjemy. Współczesne przestrzenie mieszkalne są coraz bardziej elastyczne i przechodnie, ponieważ dyscypliny projektowe przechodzą od funkcjonalizmu i formalizmu do nowych modeli  definiowania przestrzeni - modeli przepływu i transformacji. Postaramy się więc lepiej zrozumieć złożone relacje zachodzące w płynnych przestrzeniach bezpośrednio dostępnego nam świata. 

Organizator główny wykładu: Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Partnerzy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, SARP oddział Katowice
Partner medialny: Architektura&Biznes
Sponsor wykładów: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Wykłady realizowane w ramach programu: „W stronę innowacyjnej dydaktyki przyszłości oraz doskonałości naukowej: projekt międzynarodowej współpracy z prof. Thomasem Micalem (Auckland University of Technology).

Projekt został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki 2019-2021. Kwota dofinansowania wyniosła 21 007 zł.