SARP Katowice
 

Piątek, 18.12.2020
Youtube live
https://www.youtube.com/watch?v=HcqHX7-gVCU&feature=youtu.be

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim i będzie połączony z dyskusją z udziałem Agnes Momirski i Takaharu Tezuki. Zaproszeni goście, z perspektywy swoich badań oraz praktyki, wspólnie z prowadzącymi spotkanie porozmawiają na temat zagadnień podjętych podczas wykładu prof. Micala.

W trakcie wykładu zostaną przedstawione różne koncepcje inteligencji z wykorzystaniem przykładów architektury w bieżącej epoce automatyzacji i sztucznej inteligencji. Zobaczymy, w jaki sposób zrozumienie szczegółów organicznej natury historycznej wyobraźni architektonicznej stanowi formę inteligencji dyscyplinarnej. Inteligencja architektoniczna jest syntezą kodów, procesów i skutków związanych z szerokim zakresem sztuk, nauk i profesji. Obecnie kładzie się nacisk na interdyscyplinarność, w ramach której dokonuje się syntezy, zestawiania i wykrywania rozbieżności. Inteligencja architektoniczna tworzy nowe struktury z uwzględnieniem elementów innych dyscyplin. Jak dowiemy się w trakcie wykładu, inteligencja architektoniczna obejmuje zarówno struktury fizyczne, jak i myślowe. Dzięki nowym formom automatyzacji i inteligencji, dążenia i produkcja ewoluują w wielu obszarach kulturowych. Należy zauważyć, że różne typy inteligencji architektonicznej łącznie tworzą jeden zestaw wśród wielu rodzajów inteligencji humanistycznej. Obecnie występują również nowe i nowo powstające formy inteligencji posthumanistycznej. To przejście od inteligencji pojedynczej do wielorakiej w dzisiejszych czasach oznacza wyzwolenie – nowoczesność charakteryzuje się otwarciem na różnorodność w dziedzinie wiedzy. Róznorodność jest tu rozumiana jako mechanizm, który kieruje procesami rządzącymi światem. Jest on wzorowany na teorii systemów, ekologii, a nawet teorii chaosu. Ten świat różnorodności uwzględnia teorie wielorakich ekologii, w tym związane z trzema dominującymi typami ekologii: ekologie mentalne, ekologie społeczne i ekologie miejskie. Wykład ma na celu przedstawienie propozycji szerokiego zrozumienia współczesnych warunków. W tym celu zaprezentowanych zostanie wiele przykładów sztucznej i naturalnej inteligencji, które obecnie wydają się wzajemnie przenikać.