SARP Katowice
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 
Elżbiety Ścisło

Panu Prezesowi Stowarzyszenia Architektów Polskich Mariuszowi Ścisło
wyrazy głębokiego współczucia w związku z odejściem żony wyrażają Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach.