SARP Katowice
 Mimo sytuacji pandemicznej, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpi do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2019 i 2020.
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 15 września 2020 do godz.14.00 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:
Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:
Grafikę:
Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.