SARP Katowice
 


Zarząd SARP o/Katowice zaprasza do udziału w warsztatach, organizowanych przez Urząd miasta Katowice, dla tematu:
„ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW USŁUGOWO-MIESZKANIOWYCH
w Katowicach w rejonie ulic: Bohaterów Monte Cassino, Leopolda, Wiertniczej”

 

Cel warsztatów to uzyskanie programowo-przestrzennej, szczegółowej koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem jw. oraz projektowe
przeanalizowanie możliwości lokalizacji na przedmiotowym terenie przede wszystkim wielorodzinnego
budownictwa mieszkaniowego o zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-użytkowej (mieszkalnictwo na
wynajem, mieszkalnictwo deweloperskie itp.) oraz obiektów usługowych (np. kryty basen z zapleczem czy
elementy wyposażenia ewentualnego centrum przesiadkowego) – z uwzględnieniem specyfiki i
uwarunkowań terenu lokalizacji.

Zgłoszenia do warsztatów wraz opisem doświadczenia projektowego w budownictwie mieszkaniowym i usługowy prosimy składać do dnia 16  kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie SARP o/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach,