SARP Katowice
 
 

Z przykrością informujemy, że 9 marca zmarł mgr inż. arch. Zdzisław Męczarski.
 

Zarząd katowickiego Oddziału 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
składa serdeczne wyrazy współczucia 
rodzinie i bliskim