SARP Katowice
Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci
Członkowie SARP Oddział w Katowicach

 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Katowicach niniejszym zawiadamia, że na podstawie §46 ust.3 oraz §47 Statutu SARP, podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału w Katowicach, jako zebrania sprawozdawczo-programowo-wyborczego. Zgodnie z zapisami §1 Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału informujemy, że Zebranie odbędzie się w sobotę 26 października 2019r. o godz. 10:00 siedzibie Oddziału SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Rejestracja Uczestników przez Sekretariat Zebrania odbywać się będzie od godziny 9:15. 
 
W związku ze zmianą Regulaminu Sędziów Konkursowych SARP wybory do kolegium sędziów konkursowych odbywać się będą na Walnym Zebraniu SARP O/Katowice zgodnie z nowym Regulaminem Sędziów Konkursowych SARP oraz Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych.
 
Aby kandydować na członka Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O/Katowice należy:
1. Zarejestrować się na stronie http://www.architektsarp.pl postępując zgodnie z umieszczoną na stronie instrukcją. Dotyczy to zarówno sędziów aktywnych jak też osób, które chciałyby zostać członkami KSK, a nie były sędziami w ostatniej kadencji lub chcą kandydować po raz pierwszy.
2. Rejestracja służy zarejestrowaniu danych o kandydatach oraz potwierdzeniu spełniania kryteriów merytorycznych określonych w Regulaminie. Rejestracja jest jednocześnie zgodą na kandydowanie podczas Walnego Zebrania.
3. Lista wyborcza kandydatów do KSK SARP O/Katowice na Walnym Zebraniu zostanie wygenerowana zgodnie z listą zarejestrowanych na stronie http://www.architektsarp.pl, Podczas Walnego Zebrania nie będzie możliwości dopisywania kandydatów do listy poza systemem elektronicznym.

W celu usprawnienia technicznego przygotowania wyborów prosimy o rejestrację do bazy, do 14.10.2019r. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SARP w Katowicach. 
 
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezydium Zarządu Oddziału SARP w Katowicach

Porządek obrad Z_WZCO