SARP Katowice
 

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy obiektu zabytkowego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach w celu zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś.

Szczegółowe informacje pozyskać można pod adresem http://www.um.kielce.pl/ogloszenia/art,12873,konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektonicznej-przebudowy-obiektu-na-potrzeby-teatru-lalki-i-aktora-kubus.html oraz na głównej stronie Urzędu Miasta Kielce pod zakładką dotyczącą konkursu.