SARP Katowicekonkurs - „Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu” 

Jordanki to położony w centralnej części Torunia, otoczony ulicami: Wały gen. Sikorskiego, Al. Jana Pawła II, Czerwona Droga, Solidarności kwartał, w którym znajduje się gmach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ubiegłym dziesięcioleciu, w efekcie konkursu architektonicznego wzniesiono tam Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, a obecnie budowana jest wielofunkcyjna sala koncertowa, zaprojektowana przez hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. Jordanki to jednak przede wszystkim fragment plant otaczających średniowieczny Zespół Staromiejski, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecny konkurs na zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu ma charakter otwarty, jest organizowany jako dwuetapowy. Jego harmonogram dobrze wpisuje się w terminarz zajęć akademickich w semestrze letnim, może więc zostać wykorzystany przy prowadzeniu ćwiczeń z przedmiotów architektura krajobrazu, czy zagospodarowanie terenów otwartych. 

szczegóły:
 http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123775