SARP KatowiceWYNIKI KRAJOWYCH ELIMINACJI DO NAGRODY 

IM. MIESA VAN DER ROHE 2015 


 
Do przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich eliminacji krajowych Nagrody im. Miesa van der Rohe 2015 zgłoszono 13 obiektów, spośród których Jury w składzie: 
 
arch. Mariusz Ścisło, Prezes SARP, Sędzia Konkursowy SARP, 
 
arch. Andrzej Gałkowski, członek ZKSK, Sędzia Konkursowy SARP, 
 
arch. Krzysztof Bojanowski, Sędzia Konkursowy SARP, 
 
wybrało 7 prac, które zostaną przesłane do Fundacji Miesa van der Rohe, celem przeprowadzenia dalszej procedury konkursowej. 


 
Lista wybranych prac według kolejności zgłoszeń: 
 
1. Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR)- Tomasz Konior KONIOR STUDIO”. 
 
2. Muzeum Śląskie w Katowicach- Riegler Riewe Architekten ZT-Ges.m.b.H. 
 
3. Małopolski Ogród Sztuki - Ingarden & Ewý Architekci 
 
4. Muzeum Tadeusza Kantora i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie- Muzeum Tadeusza Kantora i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie—Wizja sp. z o.o., nsMoonStudio sp. z o.o. 
 
5. Brama Poznania ICHOT- AD ARTIS Emerla Wojda Spółka Jawna 
 
6. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny- Bolesław Stelmach &Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy 
 
7. Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza - Estudio Barozzi Veiga, Studio A4 sp. z o.o. 

 
 
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że Fundacja im. Miesa van der Rohe poprosiła również niezależnych ekspertów, w tym z Polski, o wskazanie realizacji do przyszłorocznej edycji Nagrody. Dlatego powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich propozycji z Polski, a prezentuje jedynie wybory Jury Stowarzyszenia Architektów Polskich.