SARP Katowice
8 marca 2011, wtorek godz. 16.30
spotkanie z Ewą Dziekońską, architektem i urbanistą

organizator: Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Katowice
miejsce: siedziba Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Ewa Dziekońska jest znana ze swej aktywności zawodowej w latach 60-tych i 70-tych w Tychach, a po przejściu na emeryturę – z ogromnych sukcesów w działaniach proekologicznych, jest m.in. Prezesem Zarządu Miejskiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego i twórczynią tyskiej Lokalnej Agendy 21.

Gościem spotkania będzie także p. Teresa Zaufal – Prezes Zarządu Okręgu Górnośląskiego PKE oraz Janusz Korzeń – redaktor naczelny Przeglądu Urbanistycznego.

Spotkanie będzie okazją do refleksji nad rolą Agend 21 w 20 lat po pamiętnym „szczycie Ziemi” w Rio, dyskusji nad rolą organizacji pozarządowych i próbą określenia potencjalnych pól współpracy TUP z PKE oraz możliwościami współpracy z wydawnictwem, w kontekście starań Zarządu Oddziału o wydanie poświęcone naszemu regionowi.

więcej informacji na stronie TUP