SARP Katowice
Szkolenie odbędzie się

25 listopada 2014r. (wtorek),w godz. 15.00 – 18.00

w siedzibie SLOIA RP przy ul. 3-go Maja 11 w Katowicach

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP Oddział Katowice prowadzi nową edycję szkoleń zawodowych, skierowanych do swoich członków, środowiska architektów oraz projektantów.

W cyklu „program obowiązkowy”, który dedykowany jest elementarnym zagadnieniom i obowiązkom zawodowym, odbędzie się szkolenie na tematy związane z uzgadnianiem projektu budowlanego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. W czasie wykładu omówione będą zasady uzgadniania dokumentacji, ich tryb, zakres oraz rola rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Tematem szczególnym szkolenia będą aspekty higieniczne i zdrowotne występujące w procesie projektowania obiektów budowlanych.Zagadnienia merytoryczne szkolenia uzupełnione zostaną prezentacją firmy, która przedstawia się nam, jako „europejski lider wyspecjalizowany w produkcji
armatury sanitarnej i urządzeń do wyposażenia sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej”
. Dodaje też, że jest „liderem pod względem armatury szpitalnej i armatury do kuchni profesjonalnej” (cytaty pochodzą ze stron internetowych firmy).
Zapytamy, czy przedstawiciele firmy - oferując szeroki wybór produktów, w tym „kompletną gamę poręczy dla osób niepełnosprawnych i siedzisk natryskowych” - zapewnią nam kompleksową pomoc
w projektowaniu oraz wyposażeniu obiektów w akcesoria umożliwiające dogodne warunki dostępu
i użytkowania pomieszczeń higienicznosanitarnych przez osoby starsze i niepełnosprawne.

Główny prowadzący:

Mgr inż. Jolanta Szymańska Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych. Wieloletni kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Sanitarnohigienicznych w Warszawie, uczestnik procedur stanowienia prawa branżowego. Rzeczoznawca do spraw sanitarnohigienicznych z listy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - uprawnienia bez ograniczeń -
działający z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSW.

Zapisy oraz dalsze informacje dostępne są pod adresem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/195


Serdecznie zapraszamy!

Rada SLOIARP

SARP Zarząd O/Katowice