SARP Katowice


Powołanie urzędu Architekta Miasta 

4.02.2011

Wspólny wysiłek śląskich środowisk zawodowych architektów i urbanistów na rzecz utworzenia stanowiska Architekta Miasta i powierzenia go kompetentnej osobie, zakończył się sukcesem. Zgodnie z porozumieniem między prezydentem miasta Katowice oraz organizacjami zawodowymi – SARP Katowice, TUP Katowice, Śląską Okręgową Izbą Architektów, przeprowadzone zostało postępowanie mające na celu wybór kandydata na to stanowisko. Z rekomendowanymi przez środowisko osobami prezydent miasta Piotr Uszok przeprowadził indywidualne rozmowy, w wyniku których wybrał na stanowisko architekta miasta kol. Michała Buszka.

Zarząd SARP Katowice, mając nadzieję na udaną współpracę z nowym architektem miasta, składa koledze Michałowi Buszkowi serdeczne gratulacje.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania wszystkim koleżankom i kolegom, którzy zgłosili swoje kandydatury i wzięli udział w wewnętrznym postępowaniu SARP.

 

12.01.2011

10 stycznia 2011 roku
w katowickim „ratuszu” odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech organizacji zawodowych (SARP, TUP, SOIA, POIU) z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad działaniami dla powołania urzędu Architekta Miasta i wyłonienia osoby piastującej to stanowisko, które podlegać ma bezpośrednio Prezydentowi. Organizacje środowiska architektów i urbanistów zobowiązały się do rekomendowania kandydatów.
Główną rolą i sferą zadań Architekta Miasta ma być kompleksowe działanie związane z polityką przestrzenną miasta, począwszy od analiz, poprzez wskazywanie zagrożeń i wykluczeń, aż po wytyczne kierunków zmierzających do planowego, zrównoważonego rozwoju miasta.

do pobrania wstępny, ramowy zakres obowiązków

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Prezydenta Katowic postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Architekta Miasta, zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o rozważenie możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na to stanowisko. W ślad za uzgodnieniami ze spotkania z Prezydentem w dniu
10 stycznia 2011 Zarząd Oddziału SARP Katowice podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji kandydatom, którzy się w tej sprawie do niego zwrócą.
Prezydent Piotr Uszok zadeklarował, że przeprowadzi rozmowy ze wszystkimi rekomendowanymi przez stowarzyszenia zawodowe kandydatami. Zgłoszenia kandydatów do rekomendacji przyjmowane są osobiście przez członków Zarządu Oddziału SARP do dnia 26 stycznia 2011. Można też przesłać prośbę o rekomendację mailem lub pocztą – jednak koniecznie muszą one dotrzeć do SARP Katowice przed 27 stycznia, kiedy to Zarząd podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji.
Informacji związanych z samym stanowiskiem, zasadami zatrudnienia itp. udziela p. Bogumił Sobula, Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowic, tel. 32 | 25 93 241 lub jego zastępca, p. Monika Maniecka tel. 32 | 25 93 274 w godzinach urzędowania.
Przewiduje się, że ostateczna decyzja Prezydenta w tej sprawie – tj. wyłonienie i powołanie kandydata na nowo utworzone stanowisko, nastąpi już w lutym, najpóźniej w marcu 2011 roku.