SARP Katowice


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu Oddziału pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom naszego Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz okazane nam wsparcie. Mamy nadzieję, że to pierwsze większe spotkanie po pandemii przyczyni się do odbudowy kolejnych, wpisanych w tradycję naszego Oddziału, w pełnym zakresie i pełnych pozytywnych relacji śląskiego środowiska architektów.
Tymczasem przyjmijcie życzenia spokojnych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy będących nadzieją na odrodzenie się lepszego świata.


Mikołaj Machulik
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddział Katowice