SARP KatowiceDyskusja pokonkursowa Polaricum

02.12.2016, piątek godz. 17:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej dotyczącej konkursu studialnego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Rozstrzygnięcie konkursu Polaricum
22.11.2016, wtorek godz. 13:00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Pierwszej nagrody nie przyznano.

Nagrodę drugą, ex equo, zdecydowano przyznać projektom oznaczonym numerami 00110

8486 Architekci

Anna Struska
Henryk StruskiNagrodę drugą, ex equo, zdecydowano przyznać projektom oznaczonym numerami 00120

Pracownia Projektowa AIM
Arkadiusz Miśkiewicz
Pracownia gb-arch Grzegorz Buława

Nagrodę trzecią, ex equo, przyznano projektom oznaczonym numerami 00100

P.A. NOVA:
Jan Lessaer
Anna Lessaer
Stanisław Lessaer
Radosław Cioch
Monika Cyganek
Damian Zapała
Nagrodę trzecią, ex equo, przyznano projektom oznaczonym numerami 00160

Ostrowscy Architekci:
Jarosław Ostrowski
Dagmara Ostrowska
Sylwia Ciesielska
Agata Wierzchoń
Michał Grzędziński
Milena Piwowarczyk
Marta Pośpiech
Marta Jagoda
Amelia Muskała
UZASADNIENIE WYBORU PROJEKTÓW I PRZYZNANYCH NAGRÓD,
OPINIA SADU KONKURSOWEGO O PROJEKTACH


Na konkurs wpłynęło 5 projektów. Na wstępie stwierdzić należy ze konkurs, choć skromnie obsadzony, generalnie odpowiedział na oczekiwania Zamawiającego. Przyniósł ciekawe i różnorodne propozycje rozwiązań projektowych kompleksu Polaricum pozwalające na dalsze prace nad tym projektem.
Sąd Konkursowy odstąpił jednak od przyznania I nagrody. W przedstawionych projektach zabrakło wystarczająco wyrazistej, silnej, ikonicznej propozycji projektowej kojarzonej ze środowiskiem polarnym, a równocześnie spełniającej najlepiej wymagania dobrostanu zwierząt. W zasadzie żaden z projektów nie daje dobrego zaplecza-schronienia hodowanym tu zwierzętom. Niewystarczająco również potraktowano aspekty ekonomiczne i związane z utrzymaniem obiektów. Zauważyć można, że przedstawione projekty zaprezentowały dwa diametralnie różne podejścia do tematu:(a) budowę kompleksu w postaci zamkniętej formy obiektu oraz (b) zestawienia elementów formy otwartej w krajobrazie. Podejście formy zamkniętej dawało większe możliwości symbolicznego, jasnego i mocnego zaakcentowania jej funkcji, formy otwarte zaś- zarówno te o dośrodkowej, jak i odśrodkowej, krajobrazowej orientacji dają, jak zauważono, lepsze możliwości komunikacyjne zapewnienia dobrostanu zwierząt, edukacyjne oraz prezentacji cech środowiska polarnego hodowanych zwierząt.

Nagrodę drugą, ex equo, zdecydowano przyznać projektom oznaczonym numerami 00110 i 00120

Opinia o projekcie i uzasadnienie /00110/
Projekt prezentuje jednobryłowy, ale wieloczłonowy, rozległy budynek - centralne założenie z dużym atrium. Obrysem zewnętrznym rzutu przypomina pływającą krę lodową, choć aspekt ten jest słabo widoczny z poziomu zwiedzających. Dwie trasy zwiedzania obiektu- zewnętrzna i wewnętrzna stanowią o dużym udziale powierzchni komunikacyjnych w obiekcie, choć komunikacja techniczna jest problematyczna. Poszczególne funkcje są rozgrupowane, ich zapleczom brakuje jednak autonomiczności w relacji zewnętrze/ wnętrze. Dobra, ciekawa ścieżka dydaktyczna, choć niezdefiniowany i trudny do określenia sposób codziennego użytkowania dziedzińca – atrium. Nie wykorzystano potencjału jego użytkowania. Wyraźny brak zewnętrznego akcentu wizualnego nawiązującego do specyfiki krajobrazów polarnych i niepozorna forma obiektu. Nagrodę przyznano za dobrą możliwość kierunkowania zwiedzania obiektu i jego walory dydaktyczne, brak kolizji pomiędzy wybiegami zwierząt i zapewnienie im dobrych warunków życia.

Opinia o projekcie i uzasadnienie /00120/
Przedstawiony projekt to swobodne dyspozycje rozrzuconych elementów zagospodarowania skoncentrowanych wokół wieży widokowej, choć nawiązanie jej formy zewnętrznej do góry lodowej są tu słabo widoczne a proponowany taras ewidentnie za mały biorąc pod uwagę oczekiwaną liczbę użytkowników. Projekt tworzy raczej krajobraz, rozproszenie niż architekturę. Obiekty są jedynie symbolicznie zamarkowane niż zaprojektowane. Bardzo dobry scenariusz zwiedzania i bogaty, może nawet przeładowany program dydaktyczny, nie zawsze nawiązujący do głównych atrakcji Polaricum – zwierząt regionów polarnych. Funkcje usługowe na piętrze wejściowego budynku. Zaproponowano bardzo dobre warunki dla zwierząt, co widać w wygórowanych wskaźnikach powierzchni użytkowych obiektów. Rozczłonkowanie pozwala, w razie potrzeby, wyłączać z użytku ich części bez szkody dla zwiedzających i przy dużym nacisku na warunki bezpieczeństwa. Liczne atrakcje- wieża, tunel, jaskinia, gry edukacyjne nie są stłoczone, choć rozpraszają również niezbędną infrastrukturę, a komunikacja pomiędzy nimi odbywa się na otwartym powietrzu. Główny pawilon mało efektowny, banalny w formie i funkcjonalnie słaby. Niedostateczna jest część audytoryjna, a projekt góry lodowej - wieży również nieczytelny w relacji z zagospodarowaniem. Nagrodę przyznano za najlepszą separację funkcji, najbardziej elastyczny model funkcjonowania i wykorzystania terenu. I możliwości krajobrazowego i elastycznego zagospodarowania całego kompleksu.


Nagrodę trzecią, ex equo, przyznano projektom oznaczonym numerami 00100 i 00160

Opinia o projekcie i uzasadnienie /00100/
Atrakcyjna myśl przewodnia projektu nawiązująca do południka 19 jako linii połączenia obszarów arktycznych i antarktycznych z Polaricum, zlokalizowanej w tym regionie polskiej stacji arktycznej. Zwarta i wysoka bryła obiektu nawiązuje do góry lodowej. Trasa zwiedzania zorganizowana jest w dwu poziomach, z wewnętrznymi dziedzińcami, i o ile poziom -1 wydaje się aranżowany poprawnie, o tyle poziom 0 budzi zastrzeżenia słabym kontekstem i niespokojną geometrią rzutów obiektu, a koncentracja zwierząt jest niewłaściwa. Niepotrzebna jest niemożliwa do obsłużenia komunikacyjnego III kondygnacja biurowa. Przy dużej powierzchni użytkowej dość skromne wybiegi dla zwierząt. Wadliwa z punktu dydaktycznego aranżacja nie pozwala na prezentowanie zwierząt w środowisku zbliżonym do naturalnego, i sugeruje możliwość zabaw ze zwierzętami, choć ich grupowanie regionalne jest poprawne. Niezbyt czytelna komunikacja wewnętrzna w obiekcie. Nagrodę przyznano za najlepszą próbę zapewnienia ikoniczności obiektu i jego symbolicznego wyrazu oraz uwzględnienie niektórych zadań edukacyjnych.

Opinia o projekcie i uzasadnienie /00160/
Projekt to jednobryłowy obiekt- efektowny dysk kojarzony z podobnymi formalnie obiektami na Śląsku jest również symboliczną reminiscencją igloo, choć, jak się wydaje – mocno dyskusyjną. Niskoenergetyczny budynek dość niejasno i nieprecyzyjnie definiuje grupy funkcjonalne /edukacja/, choć sektory są opisane gruntownie. Przewidziano 9 tras - ekspozycji. Warunki przestrzenne dla zwierząt i ich separacja jest niedostateczna. Brakuje wolier dla ptaków, zewnętrzne wybiegi są za małe i zagłębione w teren itp.
Zastosowane centralne założenie skutkuje nadmiernym koncentrowaniem atrakcji. Ekspozycje mają dyskusyjny charakter, podobnie jak ich estetyka. Nagrodę przyznano za ciekawą próbę symbolicznej interpretacji formy obiektu przy dużych rezerwach aranżacyjnych i scenariuszowych oraz za próbę stworzenia arktycznego klimatu całego założenia.

Opinia o projekcie i uzasadnienie /00130/
Projekt oparto o dobry program użytkowy dla zwiedzających, z licznymi atrakcjami- jaskinią lodową, igloo, atrium czy tarasem na zielonym dachu a także ciekawą ścieżką dydaktyczną. Odbiór architektoniczny jest niejasny, źle związany z ideą. Dobry pomysł edukacyjny jest jednak przestrzennie błędny- związek z żywymi zwierzętami jest słaby i marginalizowany choć winien być wiodącym, a części audytoryjnej nie zaprojektowano. Niestety również potrzeby zwierząt zaspokojone są w stopniu minimalnym, a czasami niewystarczającym pod względem przestrzennym, a ich standard jest niski.
Opracowanie nie zawiera szacunkowych kosztów inwestycji.

Zalecenia pokonkursowe:
Zdaniem Sądu Konkursowego właściwszą konwencją rozwiązań projektowych dla Polaricum jest otwarty układ zgrupowanych poszczególnych funkcji, możliwością ich niezależnego udostępniania i zwiększenie odległości pomiędzy poszczególnymi atrakcjami. Daje to możliwość wyciszenia, refleksji oraz przeżycia każdej obserwacji odrębnie. Właściwy cel dydaktyczny obserwacji zwierząt powinien być oparty o warunki ich przebywania najbardziej zbliżone do naturalnych, z możliwością indywidualnego ustalenia wymagań dla każdego z wybiegów. Przestrzeń centralna - patio powinno mieć jasno określoną funkcję- wskazanym byłoby wykorzystać wodę jako element aranżowania przestrzeni. Wskazanym jest również większe uwypuklenie i zróżnicowanie bryły - obiektu, ich mocny, symboliczny charakter – widoczny z oddali, np. biało-niebieski wysoki klif lodowca lub góry lodowej. Kontekst środowiskowy życia zwierząt w Arktyce i Antarktyce winien być wyraźnie eksponowany ze względów edukacyjnych. Komunikacja pomiędzy obiektami bądź sektorami obiektu- zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna- nie powinny ze sobą kolidować. Istotne będzie zapewnienie komunikacji technicznej i obsługi zwierząt. Szczególną uwagę zwrócić należy na nie dość zaakcentowane w projektach przestrzenie intymne - schronienia zwierząt oraz pomieszczenia umożliwiające wykonywanie zabiegów weterynaryjnych lub separacji zwierząt na wypadek konieczności oddzielenia od stada.
Uwagi powyższe mają charakter otwarty, i zdaniem Sądu konkursowego, pozwolą na lepsze określenie kierunku dalszych prac projektowych, będąc jasną informacją w sprawie zamiarów stworzenia na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego unikatowej w skali kraju ekspozycji zwierząt z obszaru Arktyki i Antarktydy, zapewniającej maksymalny komfort dla zwierząt w warunkach przybliżonych do środowiska naturalnego jak dużą atrakcję dla zwiedzających w zakresie edukacji i spędzania czasu wolnego.

Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 22.11.2016 o godzinie 13:00 w Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Informacja o wystawie prac konkursowych i dyskusji pokonkursowej zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.


24.10.2016

UWAGA!!!
Zmiana terminu składania prac konkursowych. Nowy termin to 2 listopada do godziny 12.00.

29.09.2016

Odpowiedzi do nadesłanych pytań:
plik do pobrania.odt
plik do pobrania.pdf

03.09.2016

Szanowni Państwo.
Z uwagi na prośby uczestników związane z wizją lokalną w terenie, dyrekcja Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie umożliwiła bezpłatną wizytę od godziny 11.00 do 13.00 w piątek 9.09.2016. Prosimy o punktualne przybycie na godzinę 11.00.

Zgłoszenia zespołów i ilości osób prosimy przesłać na adres mailowy konkursu do dnia 7.09.2016 do godziny 12.00, celem akredytacji w dyrekcji.

Mapa Wizja

18.08.2016

Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.
Lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.

02.08.2016

Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 1.

25.07.2016

Ogłoszenie konkursu studialnego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przedsięwzięcia „Polaricum” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, składanie pytań dotyczących regulaminu do dnia 11.08.2016 r. do godziny 15:00 (liczy się termin dostarczenia Wniosku do Organizatora konkursu).

 


Regulamin konkursu

Załączniki nr 1-7. pdf
Załączniki nr 1-7. doc
Załącznik nr 8. dwg
Załącznik nr 9 wypis
Załączniki pozostałe
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Odpowiedzi na pytania nr 1.