SARP Katowice

03.08.2017r.
Informuje się, że dokumentacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen.J.Hallera w Rybniku została przekazana Zamawiającemu. Odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych w konkursie możliwy jest do dnia 15.09.2017r. - po tym czasie Zamawiający przystąpi do likwidacji plansz. Informacje uzyskać można pod adresem:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Miejska Pracownia Urbanistyczna
tel.32-439-20-56
Niniejszym dezaktywuje się adres e-mail przeznaczony dla korespondencji związanej z Konkursem.

20.07.2017r. (czwartek), godzina 16:00
Dyskusja pokonkursowa
Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Pawilonu Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku
Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej, która odbędzie się 20.07.2017r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie SARP o/Katowice (ul.Dyrekcyjna 9, Katowice).
Wystawa prac konkursowych dostępna będzie od godziny 15.00.

04.07.2017
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
mgr inż.arch. Paweł Skóra
Autor: Paweł SkóraI Nagrodę przyznaje się za:
Koncepcję architektoniczną, która w największym stopniu spełnia wymogi postawione w konkursie, ze szczególnym uwzględnieniem jakości projektowanej architektury.
Budynek, który umiejętnie wpisuje się w otoczenie i znakomicie odpowiada miejscu stając się ważnym elementem porządkującym chaotyczne wnętrze kwartału. Wyważona lokalizacja pawilonu pośrodku działki wytwarza cztery strefy kreatywnej aktywności artystycznej zapraszając gości do środka. Zwarta bryła pawilonu urzeka swoją prostotą, a sposób w jaki zaprojektowano elewacje wzbudza zainteresowanie wnętrzem obiektu. Przestrzeń ekspozycyjna znajdująca się na piętrze sprzyja kontemplacji sztuki, wnętrza podkreślają eksponaty nie rywalizując z nimi. Rozsądnie zaplanowany czytelny układ, dobór materiałów i prosta konstrukcja przy skromnym budżecie jakim dysponuje Inwestor są tu właściwe.
Stonowane elewacje bryły będą stanowiły znakomite tło dla zewnętrznej ekspozycji.

II NAGRODA
ENONE Architektura i Design Rafał Sokołowski
Autor: mgr inż.arch. Rafał SokołowskiII Nagrodę przyznaje się za:
Trafnie zaprojektowaną urbanistykę, zwartą bryłę pawilonu. Wątpliwości budzi lokalizacja głównego wejścia oraz brak doświetlenia bezpośredniego sal wykładowej i edukacyjnej.

III NAGRODA (Jury przyznało dwie równorzędne III Nagrody)
Pracownia Architektoniczna Kaczor Michalak s.c.
Autorzy: Grzegorz Kaczor, Tomasz Michalak, Aleksandra Nowicka, Marta Bogusz, Tomasz Łopacki


III Nagrodę przyznaje się za:
Wykreowanie przestrzeni przed pawilonem na ekspozycje plenerowe. Zbytnie rozrzeźbienie bryły budynku.

III NAGRODA (Jury przyznało dwie równorzędne III Nagrody)
ZOBA ARCHITEKCI
Autorzy: Szymon Wróblewski, Grzegorz Dutka


III Nagrodę przyznaje się za:
Właściwą analizę urbanistyczną, układ brył pawilonu kreujący wewnętrzny dziedziniec. Wątpliwości budzą zaprojektowane pergole, elewacje oraz błędy funkcjonalne wnętrza.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE (Jury przyznało dwa równorzędne Wyróżnienia Honorowe)
INARKO sp z o.o Biuro Architektoniczne A.Duda&H.Zubel
Autorzy: dr arch. Henryk Zubel, arch. Andrzej Duda, stud.arch. Barbara Jonak, stud.arch. Sonia Merkiel, stud.arch. Dominika Zawisza, stud.arch. Aleksandra Mazur
Wyróżnienie Honorowe przyznaje się za:
Próbę wykreowania różnorodnej przestrzeni na ekspozycje plenerowe. Zbyt rozczłonkowana funkcja wewnętrzna.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE (Jury przyznało dwa równorzędne Wyróżnienia Honorowe)
Daniel Strasenburg, Olga Siwik, Michał Sołowiej, Piotr Jankowski
Autorzy: Daniel Strasenburg, Olga Siwik, Michał Sołowiej, Piotr Jankowski
Wyróżnienie Honorowe przyznaje się za:
Prawidłowy układ urbanistyczny. Koncepcja zawiera błędy funkcjonalne (np. lokalizacja wejścia głównego). Kształt dachu wydaje się zbyt agresywny.


30.06.2017
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się  04.07.2017r.  o godzinie 16:00 w Punkcie Informacji Miejskiej "Halo! Rybnik" przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku.
Informacja o wystawie prac konkursowych i dyskusji pokonkursowej zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

25.04.2017
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 2.
Udostępniono materiał uzupełniający do Załącznika 15.

12.04.2017
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych i listę Uczestników niedopuszczonych do udziału w Konkursie.
Przypomina się, że Załącznik nr 11 (karta identyfikacyjna) składa się razem z Pracą Konkursową. Niniejszym unieważnia się numery ropzpoznawcze: 667352 złożone przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Lista uczestników

17.03.2017
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 1.
Przypomina się, że spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu związane jest z datą składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

06.03.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PAWILONU CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY ULICY GEN. J. HALLERA W RYBNIKU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 21.03.2017 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-9 i 11-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza
Załącznik 16. Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Zestawienie tabelaryczne powierzchni
Załącznik 19. Inne dokumenty wyjściowe

Odpowiedzi na pytania nr 1

Odpowiedzi na pytania nr 2
Załącznik 15d skwer Hallera podkład geodezyjny