SARP Katowice

Wystawa pokonkursowa opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej parku rekreacyjno wypoczynkowego w Jankowicach
13.04 - 26.04.2016
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Stowarzyszenie Architektów Polskich o/Katowice zaprasza na wystawę pokonkursową.19.02.2016
Informuje się, że dyskusja pokonkursowa odbędzie się 1 marca 2016r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach.

01.02.2016
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o.
Autorzy: Prof. Arch. Dipl. – Ing. Roger Riewe, mgr inż. arch. Dorota Żurek, mgr inż. arch. Paweł Skóra, mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga, Arch. Dipl. – Ing. Mikołaj Szubert-Tecl, stud. Tomasz Padło
Pierwszą nagrodę przyznano za prostotę i czytelność układu funkcjonalno – przestrzennego, za dużą wrażliwość i racjonalność w kształtowaniu przestrzeni parku, za właściwe wpisanie proponowanych rozwiązań w zastany kontekst przestrzenny oraz słuszne dyspozycje funkcjonalne i ekonomiczne. W opinii sądu konkursowego praca proponuje właściwą skalę i proporcje rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych, ich układu oraz wzajemnych relacji w tej lokalizacji.
W opinii Sądu Konkursowego wartościami pracy są w szczególności
1) stworzenie kompozycji parkowej opartej o układ ortogonalny „kwaterowy”, który pozwala na jej modyfikacje bez naruszenia zasady organizacji przestrzeni parku; układ ten pozwala także na łatwe etapowanie inwestycji oraz jej późniejsze przekształcenia funkcjonalne bez zmiany zasadniczych walorów kompozycji;
2) właściwe wykorzystanie topografii terenu z zachowaniem przebiegu potoku oraz właściwym wykorzystaniem obrzeżnych skarp poprzez wpisanie w nie części funkcji
3) stworzenie prawidłowego układu komunikacyjnego parku opartego o klasyczny wzór sectio/ambulatio z aleją okólną oraz alejami poprzecznymi, który pozwoli na jego czytelne i logiczne wykorzystanie oraz właściwą obsługę techniczną;
4) prawidłowe strefowanie przestrzeni wnętrz parku i rozmieszczenie elementów programu funkcjonalnego wykorzystując zastane walory terenu dla wpisania miejsc rekreacji, trybun, ramp i innych elementów;
5) prawidłowe kształtowanie zieleni wysokiej poprzez nasadzenia podkreślające ukształtowanie terenu z zachowaniem zieleni istniejącej;
6) racjonalne rozwiązanie ekonomiczne w tym: minimalizacja prac ziemnych i zachowanie przebiegu potoku;

II NAGRODA
Aleksandra Boniecka, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz
Autorzy: Aleksandra Boniecka, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz, Bogdan Dąbrowski
Drugą nagrodę przyznano za wysoki poziom proponowanych rozwiązań architektonicznych. Zaproponowane obiekty architektury oraz małej architektury parkowej w tym urządzeń zabawowych i siedzisk posiadają nowoczesne i eleganckie formy co znalazło uznanie w ocenie jury.
Wątpliwości Sądu wzbudza brak jasnych i do końca konsekwentnych założeń kompozycyjnych i czytelnego układu komunikacyjnego. Utwardzony plac wejściowy parku jest zbyt duży . W pracy zaproponowano dobór materiałów dla obiektów architektonicznych i posadzek, który w znacznej mierze obniża jego wartość eksploatacyjną. Drewniane obiekty małej architektury, drewniana promenada w praktyce wymagałyby regularnej konserwacji i okresowej wymiany, a zatem znacznych nakładów ekonomicznych.

III NAGRODA
BP Projekt Kazimierz Butelski
Autorzy: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, inż. arch. Stanisław Butelski, mgr inż. arch. Magdalena Zapała
Trzecią nagrodę przyznano za propozycję wyrazistej i eleganckiej kompozycji parkowej ze zdecydowanym podłużnym założeniem sekwencji placów i stref rekreacji oraz kolistym trejażem. Trejaż nazwany przez Autorów „zielonym gniazdem” mógłby stać się znakiem identyfikującym miejsce.
W opinii sądu taka kompozycja dowodzi wysokiej kultury projektowej Autorów. Wątpliwości budzą jednak skala i rozmach proponowanych rozwiązań przestrzennych zbyt monumentalnych dla niewielkiej miejscowości oraz zaproponowane szczegóły konstrukcyjne elementów architektonicznych i trejażu.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE RÓWNORZĘDNE

Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Michał Szaruga


Wyróżnienie honorowe przyznano za stworzenie kompozycji parkowej z otwartą polaną oraz interesujące siedliskowo i fitosocjologicznie kształtowanie zieleni z wykorzystaniem roślinności wodnej.WYRÓŻNIENIE HONOROWE RÓWNORZĘDNE

AchitekciPL Jerzy Hnat
Autor: Jerzy Hnat
Współpraca: Alina Hnat, Agata Parzentna, Ada Kołodziejczyk, Michał Kucharski, Piotr Turczyn


Wyróżnienie honorowe przyznano za próbę wykorzystania narzędzi charakterystycznych dla działań land-art do kształtowania zróżnicowanej wewnętrznej powierzchni terenu parku.


27.01.2016
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 01.02.2016 o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Gminy Świerklany przy ul. Świerklańskiej 54 w Jankowicach.
Wystawy prac konkursowych połączone z dyskusją pokonkursową odbędą się w siedzibie SARP o/Katowice oraz w Gminie Świerklany. Informacje o terminach zostaną zamieszczone na stronie SARP o/Katowice.

Uwaga: Zmieniono godziny pracy biura SARP oddział Katowice.
poniedziałek - piątek od godz. 12.00 do 15.00

30.11.2015
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.
Lista uczestników

Przypomina się, że załącznik nr 11 (karta identyfikacyjna) składa się razem z Pracą Konkursową. Niniejszym więc unieważnia się numer rozpoznawczy: 131111 złożony przy wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

27.10.2015
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W JANKOWICACH

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15.a. - Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.dwg
Załącznik 15.b. - Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza z granicą opracowania w skali 1:500 – plik *.jpg
Załącznik 16.a. - Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik 16.b. - Program funkcjonalno-użytkowy cz.2 - Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 17. - Inne dokumenty wyjściowe