SARP Katowice

22 września 2016r. (czwartek), godzinie 18:00
Dyskusja pokonkursowa
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie Al. Planetarium 4

Zapraszamy do udziału w dyskusji pokonkursowej dotyczącej „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Wystawa prac konkursowych dostępna będzie w Planetarium tego samego dnia już od godziny 16.00.


14.09.2016
Informujemy, że dyskusja pokonkursowa odbędzie się 22 września 2016r. (czwartek) o godzinie 18:00 w budynku Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie (Al. Planetarium 4 Chorzów).
Wystawa prac konkursowych dostępna będzie od godziny 16.00.

06.09.2016
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
CONSULTOR Sp. z o.o.
Autorzy: mgr inż. arch. Michał Kapturczak, mgr inż. arch. Joanna Kapturczak, mgr inż. Piotr Foit
Praca Konkursowa proponuje rozwiązanie skomplikowanego zadania konkursowego, przeprowadzone z - najwyższych lotów - wyczuciem przestrzennym. Projekt wpisuje się harmonijnie zarówno w otoczenie Parku Śląskiego, jak i w obszar istniejących, historycznych już kubatur Planetarium. Autorzy proponują nową, niedominującą wartość przestrzenną świetnie wkomponowaną w krajobraz parku. Nowe funkcje lokalizują czytelnie i optymalnie, z szacunkiem odnosząc się do zastanego dziedzictwa.
Dyspozycje urbanistyczne podjęto z odniesieniem do niepowtarzalnego charakteru genius loci, jaki od lat towarzyszy powszechnemu postrzeganiu tej lokalizacji. Połączenie placu Mikołaja Kopernika z nowym placem przed wejściowym kreuje współczesny układ urbanistyczny, który zachowuje jednocześnie „ikonicznie” postrzegany widok na całe założenie Planetarium. Widok ten jest jednym z symboli regionu.
Autorzy szanując tożsamość istniejącego założenia rezygnują z agresywnych i dominujących elementów zagospodarowania obszaru. Wkomponowana w teren delikatna linia przeszkleń zaprasza do wnętrza. Pozostawiono wewnętrzny dziedziniec Planetarium, a jego twórcze przeobrażenie przeprowadzono bez nadmiernego narażania istniejącej konstrukcji. Wieżę widokową zlokalizowano we właściwym oddaleniu od istniejących dominant kubaturowych. Poprawnie rozwiązano problemy komunikacyjne.
Realizacja założenia umożliwi kapitalne poszerzenie oferty edukacyjnej Planetarium wzbogacając ją o współczesne parametry przestrzenne, dla których substancja istniejącego obiektu stała się niewystarczająca. (autor uzasadnienia: arch. Piotr Buśko)

II NAGRODA
eM4 Pracownia Architektury Marcin Brataniec
Autorzy: Marcin Brataniec, Urszula Forczek-Brataniec, Maciej Gozdecki, Damian Mierzwa, Marek Bystroń
Praca twórczo rozwija zastaną scenerię założenia Planetarium i tworzy ciekawą kompozycję przestrzenną opartą na dodaniu „trzeciego” kręgu mieszczącego nowe funkcje. Nowy budynek wyłaniający się ze skarpy wzgórza łagodnie zaznacza swoją obecność w istniejącej strukturze urbanistycznej.
W projekcie da się zauważyć duży szacunek dla istniejącego obiektu i chęć stworzenia nowoczesnego uzupełnienia historycznej tkanki. Ingerencja w stare założenie jest minimalna, ale w sposób twórczy łączy obie przestrzenie.
Nawiązanie do istniejącej struktury jest kontynuowane z dużym wyczuciem we wnętrzach. Na uwagę zasługuje ukrycie kolumny pogodowej - praktycznie – w kubaturze obiektu.
Forma nie epatuje pseudonowoczesnością, tak urbanistyczną jak i architektoniczną, co sprawia, że nie grozi estetycznym „zużyciem” po latach użytkowania. (autor uzasadnienia: arch. Piotr Buśko)

III NAGRODA
M.O.C. Architekci
Autorzy: Ewa Janik, Błażej Janik, Radosław Bagrowski, Bartłomiej Serokin, Martyna Wyrwas, Aleksandra Hantkiewicz
Projekt w sposób twórczy i odważny wprowadza współczesną wartość przestrzenną tworząc w harmonii z istniejącą substancją zabytkową nową ikonę architektoniczną Parku Śląskiego w Chorzowie. To projekt zachwycający, świeży powiew wśród stereotypowych propozycji, to praca frapująca i zachwycająca zarazem, pełna poezji i symbolicznych odniesień.
Nowy obiekt zachowuje i podkreśla symetrię istniejących segmentów Planetarium wzbogacając go o nową bryłę. Ten kolejny element kompozycji opartej na planie kół i pierścieni jest na wskroś współczesny. Przesłaniając część cokołową eksponuje najważniejszy akcent zabytkowego zespołu – kopułę głównej sali prezentacyjnej. Łuk nowego wejścia jest lekko skręcony w stosunku do osi głównej alei parkowej zwracając się w kierunku południowej części parku, nowej strefy wejściowej. Zachwycające jest rozplanowanie wnętrza. Negatyw odpychających i niebezpiecznych szerokich schodów prowadzących pierwotnie do wejścia, został przekształcony w pozytyw – amfiteatralną widownię zwieńczoną otworem szklanego dachu, przez który możemy podziwiać niebo, obserwować zmiany pogody, pory dnia i roku. Dach ma formę odcinka czaszy wznoszącej się ku kopule Planetarium. W tą obszerną przestrzeń wpisano swobodnie rozmieszczone platformy ekspozycji. Szlachetność detalu i umiejętne stosowanie materiałów budowlanych, to dodatkowy atut projektu świadczący o znakomitym warsztacie architektonicznym autorów. (autor uzasadnienia: arch. Antoni Domicz)

WYRÓŻNIENIE HONOROWE
Biuro Projektowe maxberg - architekt Karol Nieradka
Autorzy: arch. Karol Nieradka, mgr inż. Tomasz Łuczak, arch. Krzysztof Lechowicz, arch. Anna Karp, arch. Anna Surma, Patrycja Kuracińska


Praca została wyróżniona za szereg jednoznacznych, klarownych decyzji i rozwiązań projektowych, za proste i pragmatyczne podejście do zadania konkursowego, za umiejętne wykorzystanie istniejącej substancji budowlanej zespołu Planetarium Śląskiego.
Wieża pogodowa umieszczona w trójkątnej bryle została zaprojektowana w sposób frapujący i poetycki. Spektakl zmian atmosferycznych obserwowany z amfiteatralnej widowni widoczny jest także z zewnątrz stanowiąc dodatkową atrakcję Śląskiego Parku Nauki. Wieża wzbogaca symetryczną kompozycję zabytkowego obiektu, choć jej ingerencja przestrzenna mogłaby być złagodzona zielenią, a brutalistyczne rozwiązanie materiałowe jest dyskusyjne.
Poszerzenie istniejącego holu wejściowego i wyeksponowanie konstrukcji stanowi wyraz szacunku autorów dla istniejącej struktury przestrzennej i funkcjonalnej. Zachowano istniejące wejście główne na osi alei parkowej i zapewniono warunki dla niezależnego dostępu do poszczególnych stref wystawowych. Wykorzystanie dziedzińca do celów ekspozycyjnych jest rozwiązaniem racjonalnym i ekonomicznym, a przekrycie go dachem w formie czaszy właściwie stanowi umiejętne nawiązanie do tematyki wystaw. (autor uzasadnienia: arch. Antoni Domicz)02.09.2016
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 06.09.2016 o godzinie 12:00 w Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

Informacja o wystawie prac konkursowych i dyskusji pokonkursowej zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

17.06.2016
W związku z wątpliwościami Uczestników dotyczącymi możliwości realizacji oczekiwanego programu funkcjonalnego w kontekście zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, informuje się, iż:
Rozstrzygnięcie Sądu konkursowego będzie podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego do Prezydenta Miasta Chorzów o przeprowadzenie procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację rozwiązań przyjętych w zwycięskiej pracy konkursowej.

15.06.2016
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 2.
Informuje się, że wizja lokalna na obiekcie odbędzie się w terminie: 27.06.2016, godzina 12:00.

09.06.2016
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych i listę Uczestników niedopuszczonych do udziału w Konkursie.
Lista Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie
Lista Uczestników niedopuszczonych do udziału w Konkursie

28.04.2016
Zamieszczono Odpowiedzi na pytania nr 1.
Zamieszczono Protokół i komunikat dotyczący infrastruktury zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrzenia w energię elektryczną.

15.04.2016
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ DLA ZADANIA
„PLANETARIUM - ŚLĄSKI PARK NAUKI. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO W CHORZOWIE”

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 10.05.2016 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki do Regulaminu nr 1-9 i 11-14 - plik *.pdf
Załączniki do Regulaminu nr 1-9 i 11-14 - plik *.doc
Załącznik do Regulaminu nr 10
Załącznik nr 15.a Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.dwg
Załącznik nr 15.b Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.pdf
Załącznik nr 16 Wypis i wyrys z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.
Załącznik nr 17 Wyciąg z dokumentacji archiwalnej (*.pdf).
Załącznik nr 18 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego i terenu opracowania.
Załącznik nr 19 Zestawienia tabelaryczne powierzchni dla zadania „Planetarium – Śląski Park Nauki.   Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.
Załącznik nr 20 Inne dokumenty wyjściowe
Załącznik nr 21 Wyciąg z opracowania Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Odpowiedzi na pytania nr 1
Protokół i komunikat
Odpowiedzi na pytania nr 2
Załącznik nr 19 Zestawienie tabelaryczne powierzchni dla zadania "Planetarium - Śląski Park Nauki" - korekta