SARP Katowice


Zapraszamy wszystkich Architektów do udziału w pierwszej edycji konkursu
Lena Lighting Master 2017 - 2018.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest zaprezentowanie dokumentacji projektowo -
fotograficznej zrealizowanej inwestycji (zrealizowanych inwestycji) z
zastosowaniem produktów firmy Lena Lighting. Nie ma ograniczeń co do okresu
powstania zgłoszonych inwestycji, powinny one jednak być zakończone.

W jury zasiadać będą m.in. osoby związane z Izbą Architektów Rzeczpospolitej
Polskiej (IARP)
i Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP).

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów
merytorycznych:
. rozwiązania przestrzenne - spójność i atrakcyjność kompozycji,
. jakość rozwiązań oświetleniowych, funkcjonalność i zgodność z dobrą
praktyką techniki świetlnej,
. nowatorstwo i walory estetyczne zastosowanych rozwiązań.

Termin składania prac: do 29.01.2018
Rozstrzygnięcie Konkursu: do 31.03.2018.
Pula nagród w konkursie wynosi 25 000 zł!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
arch. Piotr Fischer e-mail: arcadia.pp@wp.pl

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na www.lenalighting.pl/konkurs