SARP Katowice


22.02.2016
Informuje się, że dyskusja pokonkursowa odbędzie się 29 lutego 2016r. o godzinie 15:00 w Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.

09.02.2016
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA – PRACA NR 205
JSK Architekci Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa
Autorzy: Mariusz Rutz, Zbigniew Pszczulny, Piotr Bury, Miłosław Matejko, Jakub Marszalski, Jakub Podgórski


Nagrodę przyznano w szczególności za poprawne rozwiązanie urbanistyczno-architektoniczne, pozostające w dobrej relacji z naturalnym otoczeniem parku.
Układ urbanistyczny pozwala na przeprowadzenie etapowania inwestycji, bez powodowania zakłóceń w funkcjonowaniu zrealizowanych już etapów.
Płynne linie zagospodarowania terenu, ujednolicenie naturalnych form elewacji wszystkich obiektów oraz kolorystyka, nawiązują do otoczenia, sprzyjają zharmonizowaniu obiektów z przestrzenią parku.
Strefowanie parkingów pozwala na prawidłową obsługę kompleksu sportowego z uwzględnieniem wydzielania stref bezpieczeństwa.
Rozwiązania architektoniczno–funkcjonalne w sposób przemyślany przedstawiają modelowe rozwiązania stadionu piłkarskiego oraz powiązania jego stref zewnętrznych, dojść i stref wewnętrznych.
W sposób zadowalający zaproponowano system rozbudowy trybun.
Klarowny model konstrukcji stadionu wraz z przekryciem trybun pozwala na powtarzalny system prefabrykacji, co może przyczynić się do usprawnienia procesu realizacji projektu.


NAGRODA KOLEJNA, RÓWNORZĘDNA – PRACA NR 201
EOVASTUDIO S.L.P. Calle Juan Perez de Montalban 14,2 41002 Sewilla, Hiszpania
BAKPAK ARCHITECTS S.C. Plaza de la Encarnacion 18, 5B 41003 Sewilla, Hiszpania
IDOM INGENIERIA, ARCHITEKTURA I DORADZTWO Sp. z o.o. ul. Belgijska 18, 54-404 Wrocław
Autorzy: Joanna Jędruś-Cabrera, Juan Jose Baena Martinez, Marta Gomez Marinez, Myriam Rego Gomez, José Antonio Pavon González, José María Gonzalez Chamorro, José de la Peña/Gómez-Millán, Borja Navarro de Aldecoa, Grzegorz Krzysztof Kogut, Jose Manuel Peinado Aguayo
  

Nagrodę przyznano w szczególności za układ urbanistyczny harmonizujący z założeniem parkowym. Lekkość i spójność rozwiązania elewacji nadaje całości założenia indywidualny architektoniczny charakter.

NAGRODA KOLEJNA, RÓWNORZĘDNA – PRACA NR 202
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin
Autorzy: Wojciech Dunaj, Ryszard Klemiata, Rafał Stemporowski, Karolina Kopańska, Anna Drygalska, Anita Dunaj, Izabela Chruściel, Artur Klimczak


Nagrodę przyznano w szczególności za interesującą propozycję stworzenia osi kompozycyjnej w kierunku północno-wschodnim, powiązanej z przestrzeniami publicznymi wokół obiektów sportowych.

NAGRODA KOLEJNA, RÓWNORZĘDNA – PRACA NR 203
JRK72 Architekt Jacek Krych ul. Zwycięstwa 40/12A, 44-100 Gliwice
Jojko + Nawrocki Architekci S.C. Marcin Jojko Bartłomiej Nawrocki ul. Dąbrówki 15/13, 40-081 Katowice
Autorzy: Tomasz Berezowski, Beata Gołas, Marcin Jojko, Jacek Krych, Bartłomiej Nawrocki, Michał Nawrot, Joanna Urbanowicz, Iwona Zaczek, Leszek Bojda – konstrukcja, Tomasz Klimek - oświetlenie


Nagrodę przyznano w szczególności za unikatowe założenie w skali urbanistycznej parku, zmierzające do zneutralizowania obecności obiektów w krajobrazie.

NAGRODA KOLEJNA, RÓWNORZĘDNA – PRACA NR 204
PIG Architekci Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lokal 506a, 00-739 Warszawa
Autor: Michał Lah, Tomasz Grzesik, Piotr Kapela, Jarosław Jachna, Bartłomiej Tarnas, Piotr Dziedzic, Przemysław Smalcerz, Aleksander Wasielewski, Marcin Iwaszkiewicz, Zuzanna Dziedzic


Nagrodę przyznano w szczególności za prostotę i zwartość założenia urbanistycznego, które kształtuje warunki do ekonomicznych rozwiązań projektowych całego kompleksu sportowego.


02.02.2016
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się w dniu 09 luty 2016 o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowo – Koncertowej „Muza” przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu.

Uwaga: Zmieniono godziny pracy biura SARP oddział Katowice.
poniedziałek - piątek od godz. 12.00 do 15.00

09.11.2015
Informuje się, że do Uczestników Konkursu została przesłana drogą elektroniczną informacja dotycząca rozstrzygnięcia I części Konkursu oraz zaproszenie dla Uczestników dopuszczonych do udziału w II części Konkursu.
Zmienia się datę terminu składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w II części Konkursu - w siedzibie Organizatora Konkursu, w godzinach urzędowania biura - do dnia 22.12.2015r., do godziny 15:00.
Na stronie internetowej Organizatora zamieszczono informacje uzupełniające dotyczące formy i zakresu opracowania prac konkursowych w II części Konkursu.

07.10.2015
Zamieszczono odpowiedzi na pytania (nr2) dotyczące Regulaminu Konkursu.
Przypomina się, że załącznik nr 11 (karta identyfikacyjna) składa się razem z Pracą Konkursową. Niniejszym więc unieważnia się numer rozpoznawczy: 102030 złożony przy wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

29.09.2015
Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.
Lista Uczestników.

08.09.2015
Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem, wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z wymaganymi załącznikami i pozostałymi dokumentami należy składać do 11.09.2015 do godziny 15:00 w siedzibie Organizatora Konkursu (SARP Oddział Katowice, ul. Dyrekcyjna 9  40-013 Katowice).

03.09.2015
Zamieszczono odpowiedzi na pytania (nr1) dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, które wpłynęły w regulaminowym terminie do 31.08.2015.

25.08.2015
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGŁĘBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO W SOSNOWCU

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 11.09.2015 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu
Załączniki 1-14 - plik *.pdf
Załączniki 1-14 - wersja edytowalna
Załącznik 15a. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.dwg
Załącznik 15b. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza w skali 1:500 – plik *.pdf
Załącznik 15c. Załącznik graficzny - Mapa zasadnicza z granicą opracowania w skali 1:4000 – plik *.pdf
Załącznik 16. Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Załącznik 17. Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego
Załącznik 18. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 19. Zestawienia tabelaryczne powierzchni dla Zagłębiowskiego Parku Sportowego
Załącznik 20. Inne dokumenty wyjściowe
Załącznik 21. Wytyczne związków sportowych

Odpowiedzi na pytania (nr1)
Odpowiedzi na pytania (nr2)

Informacje uzupełniające dotyczące formy i zakresu opracowania prac konkursowych w II części Konkursu