SARP Katowice
06.09.2018 

Informuje się, że dokumentacja konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn. "Budowa stadionu miejskiego w Katowicach" została przekazana Zamawiającemu.
 
Odbiór prac nienagrodzonych i niewyróżnionych w konkursie (plansze oraz opis) możliwy jest za zwrotem pokwitowania złożenia pracy do dnia 30.09.2017r.  w siedzibie SARP w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9, w godzinach pracy biura.
Po tym czasie Zamawiający i Organizator  przystąpi do likwidacji plansz.
Informujemy, że Organizator nie wysyła prac.
 
Niniejszym  dezaktywuje się adres e-mail przeznaczony dla korespondencji związanej z Konkursem.

 
Dyskusja pokonkursowa z wystawą nagrodzonych prac.
26.06.2018, godz. 14:00
SARP o/Katowice

Zapraszamy na publiczną dyskusję pokonkursową konkursu na wykonanie
koncepcji urbanistyczno- architektonicznej kompleksu sportowego stadionu
miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn. "Budowa stadionu miejskiego w
Katowicach" w dn. 26.06.2018r. (wtorek), o godz. 14.00 w siedzibie SARP
o/Katowice przy ul. Dyrekcyjnej 9, I piętro. 

rozstzrygnięcie

12.06.2018
Ogłoszenie wyników


I NAGRODA: PRACA NR 170
- 50 TYS. ZŁ.
ORAZ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
 
RS Architekci sp. z o.o.
Damian Radwański
Marius Schlesiona
Joanna Sowa
Maria Szymkiewicz
Jakub Kapral
Karolina Rusek
Piotr Szenkowski
Marcin Woźnica
I nagrodę przyznaje się za najlepsze zrealizowanie wytycznych przestrzennych i programowych przez stworze
niejednorodnego, zintegrowanego zespołu o minimalistycznej architekturze i kameralnej skali, naturalnie
wykorzystującego topografię terenu i jego warunki przyrodnicze. Czytelna i prosta strefa dojścia do zespołu oraz
jego obejścia w poziomie terenu są wartościowym wkładem w zagospodarowanie leśnej działki. Otwarcie zespołu
na południe na zieleń poprzez pejzażowy plac wejściowy i sprzężoną z nim aleję wejściową tworzą współczesną
otwartą przestrzeń o cechach adekwatnych do charakteru obiektu.
Jury uznaje patio do hali za twórcze dopełnienie programu dające możliwości wszechstronnego użytkowania.
Praca w pełni zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze i możliwa do
realizacji bez uwag i zmian do studium w całości.
Zaproponowane rozwiązania są ekonomiczne inwestycyjnie i eksploatacyjnie.
Praca odznacza się wysoka kultura graficzną, wrażliwością i szczerym opracowaniem elementów konstrukcji i jej
optymalizacji.

 
II NAGRODA PRACA NR 150
- 40 TYS. ZŁ.

JSK Architekci sp. z o.o.
Biuro Usług Architektonicznych Profil sp. z o.o.
Zbigniew Pszczulny
Mariusz Rutz
Piotr Bury
Jakub Podgórski
Marcin Bieńka
Ewa Cempel
Piotr Buśko
Mirosław Matejko
Nagrodę przyznano za:
1. Klarowny układ urbanistyczny uwzględniający pasmowe strefowanie począwszy od strefy parkingów,
boisk treningowych, oraz budynków hali sportowej i stadionu.
2. Rozwiązanie głównej alei komunikacji pieszej zakończonej placem wejściowym wyniesionym ponad
teren, który wraz z szerokimi schodami nadaje monumentalny charakter strefie wejściowej do obiektów.
3. Właściwe rozwiązania funkcjonalne zespołu budynków sportowych zapewniające zarazem integralność
obiektu oraz możliwość niezależnego działania.
4. Powściągliwą architekturę będącą w dobrej relacji z naturalnym zalesionym otoczeniem.


III NAGRODA PRACA NR 120
- 10 TYS. ZŁ.

LAP STUDIO sp.z o.o.
STOPROCENT Architekci s.c.
Adam Kulikowski
Przemysław Kaczkowski
 

Nagrodę przyznano za:
Stworzenie zwartego i integralnego kompleksu stadionu i hali sportowej stosującej świadome i konsekwentne
środki formalne kształtowania rzutu zespołu obiektów i ich trzeciego wymiaru. Wytworzenie wrażenia dynamiki
poprzez zastosowanie elementów elewacji.

08.06.2018
Informujemy, że ulega przesunięciu data ogłoszenia wyników konkursu z dn. 13.06 na dzień 12.06. (wtorek) godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie  będzie miało miejsce w siedzibie SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach.
Serdecznie zapraszamy.
 

08.05.2018
Udostępniono aktualizacje (korekta legendy):
Mapa Zasadnicza (.dwg) (.pdf 1 ) (.pdf 2)
Legenda część A (.tif)
Legenda część B (.tif)


27.04.2018
Udostępniono:
 
Odpowiedzi na pytania Uczestników (.pdf)
Mapa Zasadnicza (.dwg) (.pdf)
Spis działek (.pdf)
Badania geologiczne (część pierwsza) (część druga)

 
06.04.2018
Udostępniono informacje dodatkowe:

Oświadczenie Katowickich Wodociągów S. A. (.pdf)
Załącznik do ww pisma (.pdf)
Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu (.pdf)
Mapa - część zasadnicza A
Mapa - część zasadnicza B
Pismo dot. wydania warunków technicznych na doprowadzenie wód opadowych dla projektowanej inwestycji (.pdf)

03.04.2018
Udostępniono listę uczteników (.pdf) Uczestnicy zostaną także powiadamieni mailowo.

28.02.2018
Udostępniamy opublikowane w dzienniku Europejskim TED

sprostowanie nr 4.

27.02.2018
Informujemy, że w odpowiedziach do pytania nr 2 znalazł się błąd - zamiast 15.03 powinno być 16.03. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.
Prawidłowe odpowiedzi zamieszczamy tutaj:

Odpowiedzi na pytania uczestników II (pdf).

 
W związku z opublikowaniem ogłoszenia w dzienniku BIP Urzędu Miasta Katowice prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na pytania z dn. 19.02.2018r. zamieszczonymi poniżej.
 
Informujemy, że w związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania zmianie ulega cały harmonogram konkursu:
1.       Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału 16.03.2018r. do godz. 15:00
2.       Zadawanie pytań do regulaminu Konkursu 20.04.2018r.
3.       Odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu 27.04.2018r.
4.       Złożenie prac konkursowych: 05.06.2018r.
5.       Ogłoszenie wyników: 13.06.2018r.

Przedstawiamy ogłoszenie o sprostowaniu nr 4
 
Ponadto informujemy, że zmianie ulega warunek dopuszczenia do udziału w konkursie polegający na przedstawieniu wykazu prac podobnych w okresie 10 lat.

Prosimy o ponowne pobranie Załącznika nr 5.

 
22.02.2018
W związku z umieszczeniem sprostowania ogłoszenia w dzienniku europejskim TED informujemy o zmianie terminów w konkursie. Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, ze oczekujemy na publikację kolejnego sprostowania (nr 4), które umozliwi publikację pełnych odpowiedzi na pytania uczestników.

Opublikowano ogłoszenie o sprostowaniu nr 2
ogłoszenie o sprostowaniu nr 3

19.02.2018
Odpowiedzi na pytania Uczestników Konkursu złożone w terminie określonym Regulaminem ( do 05.02.2018r.).

Odpowiedzi na pytania (.pdf)

09.02.2018
Informujemy, że składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zostało przedłużone do dnia 01.03.2018r.

W związku z umieszczeniem sprostowania ogłoszenia oraz zmianą terminu odpowiedzi na pytania informujemy, że wydłużeniu ulegnie data składania wniosków, o której niezwłocznie poinformujemy.

Opublikowano ogłoszenie o sprostowaniu nr 1 (.pdf).

08.02.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań do konkursu, termin udzielenia odpowiedzi został wydłużony do 19.02.2018.

06.02.2018
Ze względu na dużą ilość zapytań do konkursu, termin udzielenia odpowiedzi został wydłużony do 08.02.2018.

05.02.2018
Zaktualizowanie załącznika "Regulamin Konkursu" oraz Załącznika nr 3. Dodanie Załącznika nr 13.

31.01.2018
Uzupełnienie załącznika "zdjęcia".

30.01.2018
Uaktualnienie załącznika nr 3.

29.01.2018

Ogłoszenie Konkursu na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego w Katowicach w ramach zadania pn.: „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach”
 
 
Osoba do kontaktów: 
Ewa Szymańska-Sułkowska
sarpkonkurs-stadion@wp.pl
40-013 Katowice ul. Dyrekcyjna 9, SARP oddział Katowice
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/02/2018
Czas lokalny: 15:00
 
 
 
Załączniki: 
Regulamin konkursu

Ogłoszenie konkursu
Załącznik nr 1-2, 5-8 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, Pełnomoctnictwo, Wykaz doświadczenia zawodowego, Karta identyfikacyjna uczestników
Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia (.pdf) (.xml) (.txt)
Załącznik nr 4 - Projekt umowy
Załącznik nr 9a - Mapa
Załącznik nr 9b
Załącznik nr 9c
Załącznik nr 9d 
Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno Użytkowy
Załącznik nr 11 - Lokalizacja zdjęć
Załącznik nr 12a - Zestawienie powierzchni stadionu
Załącznik nr 12b - Zestawienie powierzchni hali
Załącznik nr 13 - Wyciąg z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Zdjęcia do załącznika nr 11