SARP Katowice

05.12.2019
Ogłoszenie wyników
 
W oparciu o kryteria oceny określone w Regulaminie Konkursu Zamawiający – Miasto Ruda Śląska dokonał następującego rozstrzygnięcia Konkursu:  
 
 
I Nagrodę w wysokości 80 000 zł przyznano pracy konkursowej złożonej przez: 
 
eM4 Pracownia Architektury Brataniec ul. Jana Zamoyskiego 26 m.9, 30-523 Kraków 
 
Praca ta otrzymała 768 punktów.  Uzasadnienie: Pierwszą nagrodę przyznano za syntetyczną i klarowną koncepcję ekspozycji unikalnych walorów postprzemysłowego zespołu Wielkiego Pieca. Prosta, horyzontalna bryła, nawiązująca do śladów hali lejniczej, mieszcząca zespół wejściowy do muzeum, podkreśla złożoność wertykalnych elementów industrialnych, akcentując ich pragmatyczną historię jak i swoisty romantyzm ich obecności. Publiczna przestrzeń uzyskana w skutek umieszczenia bryły wejściowej jako zawieszonej nad terenem jest uniezależniona od warunków atmosferycznych. Sąd Konkursowy pozytywnie ocenia propozycję wykorzystania estakady kolejowej na uzupełniające funkcje biurowe. Prostota rozwiązania umożliwia jego realizację w założonym budżecie. Doceniono też pomysł kształtowania zieleni w założeniu przestrzennym jako naturalnej sukcesji i migracji roślin. 
 
 
 
 II Nagrodę w wysokości 40 000 zł przyznano pracy konkursowej złożonej przez: 
 
Grupa 5 Architekci Sp. z o.o. ul. Wejnerta 16A, 02-619 Warszawa 
 
Praca ta otrzymała 690 punktów  Drugą nagrodę przyznano za efektowną i spójną wizję kształtowania przestrzeni urbanistycznej założenia i jego formy architektonicznej oraz precyzyjny program ekspozycji zarówno w warstwie programowej, jak i przestrzennej. Wątpliwości budzi możliwość realizacji proponowanego programu funkcjonalnego w ramach założonego budżetu inwestycji oraz realność ukształtowanej funkcji podziemnej bez rozeznania rzeczywistego kształtu istniejących fundamentów. 
 
 
III Nagrodę w wysokości 20 000 zł przyznano pracy konkursowej złożonej przez: 
 
BDR Architekci Sp. z o.o. ul. Ludna 3A/17, 00-405 Warszawa 
 
Praca ta otrzymała 618 punktów  Trzecią nagrodę przyznano za powściągliwą i realną koncepcję możliwą do realizacji w ramach przewidzianego budżetu inwestycji oraz przemyślaną ideę ekspozycji muzealnej. Jednocześnie istotną wątpliwość Sądu Konkursowego budzi mało wyrazisty charakter proponowanej architektury. 
 
 
IV Nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznano pracy konkursowej złożonej przez: 
 
8486 Architekci Henryk Struski ul. Broniewskiego 20/15, 40-131 Katowice 
 
Praca ta otrzymała 537 punktów  Czwartą nagrodę przyznano za walory urbanistyczne kształtowania placu miejskiego i atrialny układ przestrzenny obiektu. Wątpliwości wzbudza zastosowanie dwóch kondygnacji podziemnych i wynikające z tego, przewidywane znaczące koszty inwestycji. 
 
 
V Nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznano pracy konkursowej złożonej przez: 
 
ARSIS Atelier Projektowe pl. Wolności 3/8, 40-078 Katowice 
 
Praca ta otrzymała 458 punktów  Piątą nagrodę przyznano za właściwą dyspozycję przestrzenną zadanego programu, uwalniającą plac miejski na przedpolu zespołu Wielkiego Pieca i próbę ukształtowania lekkiej i ulotnej architektury nowych obiektów. Wątpliwości budzi nadmierne rozczłonkowanie programu funkcjonalnego i zbyt duża ingerencja nowych obiektów w zachowaną substancję urządzeń poprzemysłowych. 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano dla Opracowania Studialnego złożonego przez: 
 
Arch. DI Robert Lamprecht - Super Future Group mgr. inz. arch. Anna Lamprecht Bischofsplatz 1/6B, 8010 Graz, Austria 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano za próbę wytworzenia dośrodkowo zorientowanej przestrzeni publicznej w nowo projektowanych obiektach (Plac Muzealny) i próbę integracji architektury z zielenią (Tajemniczy Ogród). 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano dla Opracowania Studialnego złożonego przez: 
 
VOBOO Mateusz Okrajni ul. Topolowa 16, 42-512 Malinowice 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano za próbę umieszczenia większości pomieszczeń muzealnych pod ziemią i formowanie elementów wejściowych. 
 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano dla Opracowania Studialnego złożonego przez: 
 
WXCA Sp z o.o. ul. Bracka 18/62, 00-068 Warszawa 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano za podkreślenie dialogu pomiędzy naturą a zachowaniem dziedzictwa przemysłowego i wpisanie się w nowatorskie ujęcie tego zagadnienia. 

Wyróżnienie honorowe przyznano dla Opracowania Studialnego złożonego przez: 
 
JRK72 Architekt Jacek Krych ul. Zwycięstwa 40/12A, 44-100 Gliwice 
 
Wyróżnienie honorowe przyznano za ekspresyjną i konsekwentną próbę utworzenia przestrzeni muzealnej i ekspozycyjnej we wnętrzu oddzielonym od zewnętrznej struktury miasta.

 
06.05.2019
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJI I ADAPTACJI WIELKIEGO PIECA HUTY POKÓJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA CELE TURYSTYCZNO-KULTURALNE

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 24 maja 2019r., do godz.14:00 w Sekretariacie Konkursu.
Sekretariat Konkursu stanowi Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – Urząd Miasta Ruda Śląska, pokój 324. Sekretariat działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Regulamin konkursu wraz z pozostałymi materiałami konkursowymi dostępny jest na stronie: www.wielkipiec.pl