SARP Katowice


28.11.2019
Ogłoszenie o wynikach konkursu

19.11.2019
Dyskusja pokonkursowa
Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników Konkursu na dyskusję pokonkursową wraz z wystawą nagrodzonych prac, która odbędzie się  w piątek 29.11.2019 o godz.11:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 264 (II piętro)
 
7.11.2019 

Ogłoszenie wyników konkursu

I NAGRODA - 35000 PLN brutto
Praca nr 376132
M.O.C. Architekci sp. z o.o. sp. K.


 
Autorzy:
Błażej Janik
Ewa Janik
Małgorzata Karolak
 
I nagrodę  przyznano za:
Umiejętne ukształtowanie bryły budynku o wyważonych proporcjach i wielkości, która swoją formą wzorowo wpisuje się w kontekst istniejącej zabudowy. Powściągliwa i elegancka architektura jest efektem konsekwentnych decyzji projektowych: logicznej dyspozycji i czytelnych rozwiązań funkcji, prostoty i oszczędności form oraz właściwie zastosowanej konstrukcji. Zaproponowane rozwiązania przestrzenne sprzyjają dobrym relacjom i domowej atmosferze wszystkich użytkowników hospicjum – tzn. pensjonariuszom, personelowi i odwiedzającym. Dobór materiałów, ich kolorystyka oraz przemyślany detal tworzą trwałą elegancję odporną na coraz szybciej zmieniające się mody.
 
 
II NAGRODA - 25000 PLN brutto 
Praca nr 190916
22ARCHITEKCI  sp. z o.o.
 Autorzy:
Wojciech Conder
Aleksander Drzewiecki
Maciej Kowalczyk
Michał Tatjewski
Aleksandra Zubelewicz-Lada
 
Współpraca:
Katarzyna Kłaczek
Agnieszka Turczyńska
Karol Ryska
Oskar Kozaczewski
 
II nagrodę  przyznano za:
Spójną wizję architektoniczno–urbanistyczną i właściwą skalę budynku w otaczającej zabudowie i zieleni.
Racjonalnie rozwiązana funkcja wokół dwóch patiów stwarza wnętrze będące swoistą „duszą” budynku, o pozytywnym działaniu psychologicznym. Trafny i ograniczony dobór materiałów, ich szlachetność i konsekwentny sposób użycia, prowadzi w efekcie do architektury szczerej i eleganckiej w swojej prostocie.
 
 
 
III NAGRODA - 15 000 PLN brutto  
Praca nr 604572
Roland Kwaśny
 Autorzy:
Zbigniew Kowalewski
Roland Kwaśny
Andrzej Kwieciński
Magdalena Grabarczyk
Paweł Brabarczyk
Krzysztof Kulawczyk
Jolanta Lelątko
Małgorzata Ryterska
Anna Włodarczyk
Tomasz Zalewski
Agnieszka Żydecka-Bąk
 
III nagrodę  przyznano za:
Dobre strefowanie poszczególnych bloków funkcjonalnych hospicjum, prawidłowe powiązanie przestrzenne oddziału łóżkowego poprzez blok funkcji ogólnie dostępnych z aparatem wejściowym, spójną i konsekwentnie przeprowadzoną próbę zintegrowania części łóżkowej hospicjum stacjonarnego z otaczającym terenem zielonym poprzez strefę tarasów terenowych, powiązanie terenu parku i budynku hospicjum poprzez wrażliwie ukształtowaną otwartą przestrzeń półprywatną, za dobry pomysł ukształtowania i rozmieszczenia funkcji w obszarze parkowym.
 
 
WYRÓŻNIENIE - 5 000 PLN brutto 
Praca nr 666999
Wojciech Gwizdak 2G STUDIO
 Autorzy:
Wojciech Gwizdak
Joanna Nowak
 
Współpraca:
Amelia Ślewa
Dorota Orłowska-Gwizdak
Konrad Wojtasik
Ewelina Matanina
Kinga Krypko
 
Wyróżnienie  przyznano za:
Oryginalny i konsekwentnie przeprowadzony zamysł stworzenia analitycznego I systemowego rozwiązania wszystkich funkcji wewnętrznych w jednym poziomie i propozycję ukształtowania zielonych terenów parkowych w formie „patchworka” oraz dobre powiązanie funkcji pokoi łóżkowych hospicjum stacjonarnego z otaczającymi terenami zielonymi.
 
 
 

 
4.11.2019
Nowy termin ogłoszenia wyników

 
Informujemy, iż wyznaczono nowy termin ogłoszenia wyników, które odbędzie się w czwartek 7.11.2019 o godz. 16:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 264 (II piętro).


10.10.2019
Przypominamy o terminie składania prac konkursowych - 15 października do godz. 15:00. Informujemy, że 14.10.2019 biuro SARP będzie nieczynne.


09.09.2019
Lista dopuszczonych do konkursu.pdf


30.
08.2019
Odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu Konkursu (pdf) 
 
Załącznik 16 ZMIANA OBSZARU OPRACOWANIA - wytyczne graficzne na mapie zasadniczej (dot. Pytania do Regulaminu nr 6) 
  
14.08.2019
Odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie (.pdf)

Organizator Wykonawczy Konkursu przypomina, że zgodnie z Regulaminem Konkursu (rozdz.II, pkt 1.6) każdy załącznik dołączony do Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być podpisany oddzielnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

01.08.2019
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ HOSPICJUM STACJONARNEGO PRZY UL. BARBÓRKI W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 19.08.2019r. do godziny 15:00.
 
Termin składnia prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie: do 15.10.2019 r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin Konkursu


Załączniki 1-4 i 6                  - wersja .pdf
Załączniki 7-10                     - wersja .pdf
Załączniki 1-4 i 6                  - wersja edytowalna .doc
Załączniki 7-10                     - wersja edytowalna .doc
Załącznik 5
Załącznik 11                           - Załącznik graficzny – Hospicjum_Wytyczne_Graficzne_na_Mapie_Zasadniczej
Załącznik 12a i 12b              - Załącznik graficzny – Hospicjum_Wytyczne_Graficzne_na_Mapie_Zasadniczej
Załącznik 13                          - Wyciąg z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika
Załącznik 14                          - Opinia geotechniczna
Załącznik 16                          - Dokumentacja fotograficzna cz. 1
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 2
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 3
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz. 4
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.5
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.6
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.7
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.8
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.9
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.10
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.11
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.12
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.13
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.14
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.15
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.16
                                                 - Dokumentacja fotograficzna cz.17
Załącznik 17                          - Informacja z PGG Oddział KWK ROW
Załącznik 15                          - Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku