SARP Katowice
 

12.04.2021
Zgodnie z poz. 13, pkt. 4.1, ust. 4 rozdział I Regulaminu konkursu informujemy iż wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych odbędzie się w sali nr 1 siedziby Zamawiającego: Katowice ul. Wita Stwosza 31, od wtorku 13 .04. do piątku 16.04.2021 roku w godzinach 10.00 do 12.00.

Dyskusja pokonkursowa z uwagi na obostrzenia sanitarne odbędzie się zdalnie (Zoom) we wtorek 20.04.2021 o godz. 13.00 - link połączenia zostanie przekazany zainteresowanym drogą mailową.
31.03.2021
Wyniki KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
dla zadania inwestycyjnego
BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH

 
Ogłoszenie wyników online: youtube
I nagroda wraz z komentarzem: youtube 
 


I NAGRODA

Praca: 124646

Uczestnik:
OSTROWSCY ARCHITEKCI
Biuro Projektowe Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice
 
Zespół autorski:
arch. Jarosław Ostrowski
arch. Dagmara Ostrowska
arch. Marek Fengler
arch. Wojciech Mizeracki
arch. Kacper Groń
arch. Małgorzata Kulig
arch. Łukasz Sterniczuk
asyst. Patrycja Sławek
 
 
Pierwszą nagrodę w wysokości 50.000 zł i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano za czytelną,
zdyscyplinowaną i przekonującą dyspozycję przestrzenną, zdaniemSądu Konkursowego, 
najlepiej spełniają cel konkursu.
Jednoznaczny w wyrazie architektonicznym obiekt przyszłej siedziby prokuratur stanowić
będzie wartościowy akcent wjazdowy do miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt właściwych
powiązań funkcjonalnych specyficznych dla organizacji prokuratury.
Wysoko oceniono rozwiązania powierzchni biurowych stwarzających bardzo dobre warunki
pracy uzupełnione o atrakcyjne przestrzenie wspólne. Praca reprezentuje wysoki poziom
warsztatu projektowego.
Ocena łączna: 87,77%
 

II NAGRODA

Praca: 747655
 
Uczestnik:
AKE STUDIO spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. A. Mickiewicza 34j,
39-400 Tarnobrzeg
 
Zespół autorski:
arch. Wojciech Duliński
arch. Jan Duliński
arch. Karol Frańczak
inż. Paweł Żwirek – konsultacja z zakresu konstrukcji
arch. Anna Gajowiec – opracowanie rysunkowe
arch. Anna Rutkowska – opracowanie
 
Drugą nagrodę w wysokości 30.000 zł przyznano za rozwiązanie urbanistyczne honorujące
istniejącą zieleń. Linearna forma obiektów stanowi prawidłową obudowę DTŚ. Doceniono
kameralny klimat założenia.
Wadą pracy jest duża ilość pomieszczeń pozbawionych dostępu światła dziennego.
Wątpliwości budzi zaproponowane rozwiązanie stref wejściowych.

 
 
Ocena łączna: 77,62%
 

III NAGRODA

Praca: 402928

Uczestnik:
SBS ENGINEERING Group SP. z o.o.
ul. Olszanicka 1
30-241 Kraków
 
Zespół autorski:
arch. Maher Matar - autor
arch. Joanna Ryś – współpraca autorska
arch. Joanna Tomecka – współpraca autorska
arch. Anna Kowal - współpraca autorska 
arch. Piotr Ehrenhalt – współpraca autorska
 
Trzecią nagrodę w wysokości 20.000 zł przyznano za interesującą dyspozycję przestrzenną w
formie bramy wjazdowej do Katowic. Za wartościową uznano propozycje ukształtowania
pasażu pieszego na osi wschód-zachód.
Mankamentem pracy jest znaczna ilość zbyt wąskich pomieszczenia biurowych
niestwarzających właściwych warunków pracy.


 
Ocena łączna: 68,08%
 

WYRÓŻNIENIE

Praca: 200220
 
Uczestnik:
WITOLD SIENKIEL
ul. Senatorska 18A/18
30-106 Kraków
 
Zespół autorski:
arch. Przemysław Drabiński – współautor
arch. Witold Sienkiel – współautor
 
Wyróżnienie w wysokości 15.000 zł przyznano za oryginalną i odważną koncepcję budynku
linearnego o bezkompromisowej formie, lecz z licznymi mankamentami funkcjonalno-
użytkowymi.
 
 
Ocena łączna: 53,08%
 

WYRÓŻNIENIE

Praca: 373265
 
Uczestnik 1:
Marcin Kwietowicz
ul. Czerska 1 m. 16
00-732 Warszawa
 
Uczestnik 2:
Michał Sikorski
ul. Sielecka 4 m. 16
00-738 Warszawa
 
Zespół autorski:
Marcin Kwietowicz - autor
Michał Sikorski - autor
Maciej Wewiór – współpraca autorska
Dominika Wąsik – współpraca autorska
Zuzanna bujacz – Jaworska– współpraca autorska - wnętrza
Krzysztof Łaniewski – Wołłk – współpraca autorska
Łukasz Stępniak – współpraca autorska
Daniel Przybyłek – konsultacja konstrukcji
Michał Wójcik – konsultacje branżowe
Agnieszka Kowalewska – konsultacje krajobrazowe
Katarzyna Dankiewicz – konsultacje krajobrazowe
Tadeusz Cisek – konsultacje p.poż.
Kasper Skirgajłło-Krajewski – konsultacje graficzne
Sebastian Grochowski – wizualizacje
Błażej Pindor – fotografia makiet
 
Wyróżnienie w wysokości 15.000 zł przyznano za wielowątkową i dogłębna analizę
urbanistyczno-architektoniczną. Duży potencjał widoczny w opracowaniu studialnym nie
został przez autorów wykorzystany w rozwiązaniach II etapu.
 
 
Ocena łączna: 43,15%
 

WYRÓŻNIENIE

Praca: 977400

Uczestnik:
KIEWEL/JANUS ARCHITEKTURA SP. Z O.O. SP.K.
ul. Strumienna 33
30-609 Kraków
 
Zespół autorski:
Maciej Kiewel – architektura
Tomasz Janus – architektura
Eliza Królik – architektura
Marcin Dudek – architektura
Katarzyna Ciepichał - architektura
 
Wyróżnienie w wysokości 15.000 zł przyznano za próbę rozwiązania budynku biurowego w
formie eleganckiej architektury o monumentalnym charakterze.
 

 
Ocena łączna: 43,15%
 

 
ZAMAWIAJĄCY:
PROKURATURA OKRĘGOWA w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

29.03.2021
Organizator Konkursu w imieniu Zamawiającego informuje o zmianie w Regulaminie Konkursu - Rozdział I ust. I pkt. 4.1 Terminarz poz. 12:uzyskuje brzmienie:
 
Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną rozstrzygnięcie konkursu, rozkodowanie numerów prac konkursowych II Etapu konkursu odbędzie się 30 marca 2021 br. w siedzibie Zamawiającego, publikacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.sarp.katowice.pl w dniu 31 marca br. Przebieg rozstrzygnięcia zostanie zarejestrowany i przygotowany do upublicznienia o czym Organizator poinformuje Uczestników Konkursu drogą elektroniczną oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.sarp.katowice.pl

28.01.2021
Informujemy o wynikach I Etapu Konkursu na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ dla zadania inwestycyjnego BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH.

W I Etapie Konkursu Sąd Konkursowy, spośród nadesłanych w terminie opracowań studialnych, wyłonił 6 prac, które w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełniły wymagania opisane Regulaminem Konkursu.
Do II Etapu Konkursu zakwalifikowano prace o następujących numerach kodowych:  
747655
124646
373265
977400
402928
200220

22.12.2020
Zmiana terminu składania  prac studialnych I Etapu
Informujemy, że w związku z wprowadzonymi od 28.12.2020r do 17.01.2021 nowymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią koronawirusa zmianie uległ termin składania  prac studialnych I Etapu Konkursu na BUDOWĘ SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNGEO SZCZEBLA w Katowicach.
Składanie prac konkursowych I Etapu przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie w siedzibie Organizatora Konkursu został przesunięty z dnia 15.01.2021r do godz.15:00 na dzień 20.01.2021 do godz. 15:00.  
Miejsce składania opracowań pozostaje bez zmian, tj. biuro SARP w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9 (I piętro).
Jednocześnie informujemy, że pozostałe terminy określone w Regulaminie Konkursu Rozdział I ust. 4 pkt. 4.1 pozostają bez zmian. 

15.12.2020 r.
Uzupełnienie materiałów o zjazdach .zip

19.11.2020r.
Lista dopuszczonych do konkursu

15.11.2020 r.
Informujemy, że w dniu 14.11.2020 zostały wysłane wezwania do uzupełnienia/wyjaśnienia  Wniosków o udział w konkursie. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mailowych pod adresami, z których zostały przesłane Wnioski  o udział w konkursie.

04.11.2020 r.
Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR 2
ODPOWIEDZI NR 3

27.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
ODPOWIEDZI NR 1
21.10.2020r.

Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego : BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH
ZAMAWIAJĄCY:
PROKURATURA OKRĘGOWA w Katowicach
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice

 

Osoby do kontaktów:
Adam Skrzypczyk - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
Paulina Kostyra-Dzierżęga – Zastępca Sekretarza Organizacyjnego Konkursu
e-mail: sarpkonkursprokuratura@gmail.com
adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 9.11.2020r. do godziny 15:00

Termin składania Prac Konkursowych dla I ETAPU konkursu do 15.01.2021r. do godziny 15:00

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o Konkursie w witrynie TED 
(.pdf)
Regulamin Konkursu  (.pdf)

Dopuszczenie do Udziału w Konkursie:
Załącznik NR 1      Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 2     Pełnomocnictwo (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 3      Oświadczenia*(.pdf)  
Załącznik NR 4    Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego*(.pdf)
 
     * Załączników NR 3 i NR 4 nie składać z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 
 
Składanie prac konkursowych:
Załącznik NR 5      Karta identyfikacyjna Uczestnika Konkursu (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 6      Lista osób, członków zespołu autorskiego pracy konkursowej (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 7      Pokwitowanie złożenia opracowania konkursowego (.pdf, .doc)  
Załącznik NR 8      Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie pracy konkursowej i planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia pokonkursowego (.pdf, .doc
)
 
Materiały wyjściowe i informacyjne:
Załącznik NR 9 Mapa do celów projektowych (.pdf , .dwg)
Załącznik NR 10 Zakres Opracowania Konkursowego (.jpg)
Załącznik NR 11 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego /wypis I wyrys/ (.zip)
Załącznik NR 12 Dokumentacja Fotograficzna (.zip)
Załącznik NR 13 Opinia Geotechniczna /badania geotechniczne gruntu/ (.zip)
Załącznik NR 14 Informacja Tauron Ciepło o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej (.pdf)
Załącznik NR 15.1 Decyzja o lokalizacji zjazdów (.zip)
Załącznik NR 15.2 Informacja dotycząca wykonania zjazdów z dn. 2017.08.28 (.pdf)
Załącznik NR 15.3 Informacja dotycząca wykonania zjazdów z dn. 2020.01.30 (.pdf)
Załącznik NR 16 Zapewnienie dostaw EE z Tauron Dystrybucja 2020.08.24 (.pdf)
Załącznik NR 17 Inwentaryzacja dendrologiczna (.zip)
Załącznik NR 18 Informacja techniczna dotycząca podłączenia do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej (.zip)
Załącznik NR 19 Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych (.zip)
Załącznik NR 20 Zestawienia pomieszczeń /tabelaryczny podział organizacyjny/ - I Etap Konkursu (.zip)
Załącznik NR 21 Zestawienia pomieszczeń /tabelaryczny podział organizacyjny/ - II Etap Konkursu (.zip)
Załącznik NR 22 Oczekiwania Zamawiającego (.pdf)
Załącznik NR 23 Zarządzenie Nr 24 Prokuratura Generalnego dot. Wytycznych do kancelarii tajnej (.pdf)
Załącznik NR 24  Zarządzenie  Nr 53/17 Prokuratora Generalnego (.pdf)