SARP Katowice


20.07.2021 rok
Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla wielorodzinnego zrównoważonego przy ul. Kosmicznej w Katowicach.
 
Termi składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 09.08.2021 r., do godz. 15:00
 
Zamawiający:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40-019 KatowiceOrganizator wykonawczy konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Katowicach
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice

Sekretarz Organizacyjny Konkursu: arch. Łukasz Smolarczyk


UWAGA!
Komunikacja w konkursie odbywa się WYŁĄCZNIE przez
PLATFORMĘ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin Konkursu (.pdf)
- Ogłoszenie w BZP (.pdf)

Załączniki formalno-prawne:
- Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie ( .doc | .pdf)
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie (.pdf)
- Załącznik nr 5 - Istotne Postanowienia Umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego (.pdf)
- Załącznik nr 6 - Karta identyfikacyjna pracy (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 7 - Pokwitowanie złożenia części papierowej pracy konkursowej (.doc | .pdf)
- Załącznik nr 8 - Informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji zadania inwestycyjnego (.doc | .pdf)

Materiały wyjściowe i informacyjne:

- Załącznik nr 9 - Mapa zasadnicza (.dxf +.pdf)
- Załącznik nr 10 - Zakres opracowania konkursowego (.dxf +.pdf)
- Załącznik nr 11 - Rzędne terenu (.dxf)
- Załącznik nr 12 - Dokumentacja fotograficzna ( Część 1.zip | Część 2.zip | Część 3.zip | Część 4.zip )
- Załącznik nr 13 - Badania geotechniczne (.zip)
- Załącznik nr 14 - Służebność drogowa, załącznik do aktu notarialnego (.pdf)
- Załącznik nr 15 - Certyfikat zielony dom kryteria (.pdf)
- Załącznik nr 16 - Certyfikat zielony dom punktacja (.xlsx)26.07.2021 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. W trybie przewidzianym w Rozdziale I ust. 5.1 Regulaminu Konkursu - w miejsce arch. Macieja Kowalczyka powołany został arch. Mariusz Rachuba - rezerwowy członek Sądu Konkursowego.30.07.2021 r.
Informujemy, że dnia 30 lipca 2021 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Konkursu w zakresie składu Sądu Konkursowego, tj. Rozdział I, pkt 5.1.
06.08.2021 r.
Pytania i odpowiedzi o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (.pdf)23.08.2021 r.
Informujemy, że w regulaminowym terminie wpłynęło 70 wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do złożenia Prac konkursowych zostało zaproszonych 57 Uczestników.05.10.2021 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana w składzie Sądu Konkursowego. Został powołany rezerwowy członek Sądu Konkursowego - arch. Arkadiusz Płomecki21.10.2021 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz dyskusja pokonkursowa odbędzie się 28 października 2021 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w Klubogalerii SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. 


28.10.2021 r.

Wyniki konkursu

I Nagroda - 114 - 211020

Uczestnik konkursu:
Kinga Bączyk
Magdalena Orzeł-Rurańska

Skład zespołu autorskiego:
Kinga Bączyk
Magdalena Orzeł-Rurańska

Pierwszą nagrodę w wysokości 25 000,00 zł brutto i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznano pracy oznaczonej nr 114 jako najlepiej, zdaniem Sądu Konkursowego, spełniającej cel konkursu. Nagrodę przyznano koncepcji urbanistyczno-architektonicznej prezentującej najlepsze rozwiązanie, kompletne pod względem funkcjonalno-użytkowym i w najbardziej racjonalny sposób realizującej wytyczne Zamawiającego. 

Jury doceniło zaproponowane rozwiązania przestrzenne, klarowny układ funkcjonalny części mieszkalnych i parkingów podziemnych, prosty układ mieszkań powiązanych oszczędną formą komunikacji pionowej i poziomej oraz ekonomiczną formę budynków o zwartej bryle bez nadmiaru dodatkowych powierzchni. Dodatkowo zwrócono uwagę na kształtowanie zewnętrznej wspólnej przestrzeni społecznej, rozwiązania urbanistyczne minimalizujące ilość kolizji z istniejącymi sieciami oraz rozwiązania ekologiczne jak np. retencjonowanie wody deszczowej. Dodatkowo, atutem pracy jest możliwość etapowania inwestycji poprzez wydzielenie 3 niezależnych grup budynków.
Plansza nr 1 | Plansza nr 2 | Plansza nr 3II Nagroda - 115 - 332100

Uczestnik konkursu:
PROLOG sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego:
Mirabela Jurczenko
Bartosz Kowal
Wojciech Mazan
Bartłomiej Poteralski

Drugą nagrodę w wysokości 20 000,00 zł brutto przyznano pracy oznaczonej jako 115. Praca została nagrodzona za przedstawienie spójnej wizji osiedla zrównoważonego, manifestującej się zarówno poprzez zastosowaną technologię, kształtowanie rzutów budynków, zaproponowaną urbanistykę, jak i charakter wizualny całego zespołu. Sąd Konkursowy docenił wysokie walory przestrzenne przestrzeni wspólnych w budynkach oraz przestrzeni między budynkami. Zwrócono uwagę na ciekawą formę dziedzińców wewnętrznych oraz proste i klarowne układy funkcjonalne mieszkań.

Plansza nr 1 | Plansza nr 2 | Plansza nr 3 

Wyróżnienie - 113 - 190254

Uczestnik konkursu:
Biuro studiów i projektów Architekt Barbara Średniawa

Skład zespołu autorskiego:
Barbara Średniawa
Piotr Średniawa

Wyróżnienie w wysokości 5 000,00 zł brutto przyznano pracy nr 113 za konsekwentną i całościową odpowiedź na pytanie konkursowe oraz stworzenie charakteru miejsca nawiązującego do historycznej zabudowy Giszowca.
Plansza nr 1 | Plansza nr 2 | Plansza nr 3Wyróżnienie - 101 - 121220

Uczestnik konkursu:
BAH Studio sp. z o.o.

Skład zespołu autorskiego:
Mateusz Białek
Marcin Harnasz
Bartłomiej Tymosiak
Piotr Rutkowski

Wyróżnienie w wysokości 5 000,00 zł brutto przyznano pracy nr 101. Praca została wyróżniona za poszukiwanie całościowego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego wynikającego z kształtu i topografii działki oraz za ciekawe tarasowe rozwiązanie przestrzeni ogródków lokatorskich. 
Plansza nr 1 | Plansza nr 2 | Plansza nr 3Wyróżnienie - 111 - 836596

Uczestnik konkursu:
Tomasz Berezowski
Damian Radwański
Piotr Szenkowski
Paweł Maryńczuk

Skład zespołu autorskiego:
Tomasz Berezowski
Damian Radwański
Piotr Szenkowski
Paweł Maryńczuk

Wyróżnienie w wysokości 5 000,00 zł brutto przyznano pracy nr 111. Sąd Konkursowy docenił pracę za konsekwencję w kształtowaniu brył budynków, ich powściągliwość formalną i subtelne operowanie środkami wyrazu architektonicznego.
Plansza nr 1 | Plansza nr 2 | Plansza nr 3
Sąd konkursowy
mgr inż. arch. Piotr Buśko (IARP, SARP Katowice) – Przewodniczący Sądu konkursowego;
dr inż. arch. Henryk Zubel (IARP, SARP Katowice) – Zastępca Przewodniczącego Sądu konkursowego;
mgr inż. arch. Katarzyna Furgalińska (IARP, SARP Katowice) – Członek Sądu konkursowego, Sędzia Referent;
mgr inż. arch. Mariusz Rachuba (IARP, SARP Katowice) - Członek Sądu Konkursowego;
mgr inż. arch. Arkadiusz Płomecki (IARP, SARP Katowice) - rezerwowy Członek Sądu Konkursowego;
mgr inż. arch. Mariusz Hyliński (Dyrektor ds. Inwestycji KTBS Sp. z o.o.) - Członek Sądu konkursowego;
mgr inż. arch. Agnieszka Kwiatek (IARP, KTBS Sp. z o.o.) - Członek Sądu Konkursowego;
mgr Mariusz Skiba (Wiceprezydent Miasta Katowice) - Członek Sądu Konkursowego