SARP Katowice


27.06.2018
Ogłoszenie o wynikach konkursu
 
Ogłoszenie o wynikach konkursu zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (z witryny TED).
 
Wyniki konkursu

26.06.2018
Zmiana terminu wystawy prac i dyskusji pokonkursowej
 
Informujemy, iż wyznaczono nowy termin wystawy prac konkursowych oraz dyskusji pokonkursowej. Wystawa połączona z dyskusją odbędzie się dnia 29.06.2018r., zgodnie z terminarzem Konkursu zamieszczonym w Regulaminie, o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 264 (II piętro).

13.06.2018
Nowy termin wystawy prac i dyskusji pokonkursowej
 
Informujemy, iż wyznaczono nowy termin wystawy prac konkursowych oraz dyskusji pokonkursowej. Wystawa połączona z dyskusją odbędzie się dnia 28.06.2018r. o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 264 (II piętro).

Serdecznie zapraszamy.

11.06.2018
Ogłoszenie wyników konkursu

W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
SLAS / MARIUSZ KOMRAUS
Członkowie Zespołu Autorskiego: Aleksander Bednarski, Mariusz Komraus, Sonia Manssour.Nagrodę przyznano za:
- poszanowanie dla tradycji miejsca,
- prawidłową kompozycję urbanistyczną i usytuowanie,
- dobre relacje z istniejąca zabudową,
- dobrze wytworzony otwarty i nasłoneczniony dziedziniec,
- współczesną prostą architekturę, oszczędną w detalu, o silnej i zdecydowanej kompozycji nadając nowy atrakcyjny wymiar zabudowy śródmiejskiej miasta,
- funkcjonalne mieszkania z bardzo ciekawym włączeniem loggii w przestrzeń mieszkania, dobrze nasłonecznione, z rzutami pozytywnie odbiegającymi od standardów deweloperskich stanowiących o jakości budynku, ich różnorodność.

II NAGRODA
jojko+nawrocki architekci s.c. Marcin Jojko Bartłomiej Nawrocki
Członkowie Zespołu Autorskiego: Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber, Jakub Kaczmarek, Paweł Góral, Anna NowakowskaNagrodę przyznano za:
- dobry i prosty układ urbanistyczny dający możliwość wytworzenia dużej przestrzeni zieleni, przy realizacji drugiego etapu tworzy świetny wewnętrzny kwartał,
- prostą architekturę o szlachetnych proporcjach, oszczędną i powściągliwą, nawiązującą klimatem do tradycji śląskiej architektury familokowej,
- odwagę w poszukiwaniu nowej typologii mieszkań, ułożonych na głębokich traktach, 
z wewnętrznym doświetlającym atrium. 

III NAGRODA
Mikołaj Iwańczuk
Katarzyna Iwańczuk
Członkowie Zespołu Autorskiego: Mikołaj Iwańczuk, Katarzyna Iwańczuk.

 
 
Nagrodę przyznano za:
- ciekawą architekturę,
- trafne usytuowanie bryły budynku w stosunku do otoczenia,
- wytworzenie placu wejściowego z istniejącymi budynkami,
- dziedziniec wewnętrzny,
- funkcjonalne mieszkania posiadające dobry standard deweloperski.
 
I WYRÓŻNIENIE
Piotr Kłoskowski
Członkowie Zespołu Autorskiego: Piotr Kłoskowski

Wyróżnienie przyznano za zaproponowany układ budynków o wysokiej ekonomii realizacji
z prostymi elewacjami i przemyślanymi mieszkaniami, prezentujący przykład modelowej architektury funkcjonalnej.

II WYRÓŻNIENIE
ARCHITEKCI MR MOSKA i RACHUBA Sp. J.
Członkowie Zespołu Autorskiego: Mariusz Rachuba, Leszek Moska, Agnieszka Porębska, Aleksandra Kuśmierz
 

Wyróżnienie przyznano za próbę odważnego rozbicia bryły budynku na cztery wzajemnie powiązane mniejsze elementy, przy zachowaniu zwartości geometrycznej całości założenia oraz za pokazanie sposobu wkomponowania istniejących budynków w nową zabudowę, nadającego założeniu indywidualnego charakteru.
  
III WYRÓŻNIENIE
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ
Członkowie Zespołu Autorskiego: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Piotr Wilento, Bartek Dyja          
 
Wyróżnienie przyznano za zgrabną zabudowę o charakterze współczesnych familoków, dobre wpasowanie w charakter starej zabudowy Rybnika, za stworzenie klimatu wewnętrznej uliczki z dużą dozą intymności dla przyszłych mieszkańców. 

07.06.2018
Nowy termin ogłoszenia wyników konkursu

Informujemy, iż wyznaczono nowy termin ogłoszenia wyników konkursu. Ogłoszenia odbędzie się dnia 11.06.2018r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w sali nr 264 (II piętro).

Serdecznie zapraszamy.

24.04.2018
Lista Uczestników

Zamieszczono listę zawierającą Uczestników dopuszczonych oraz niedopuszczonych do udziału w Konkursie.

Przypomina się, że Załącznik nr 11-14 (w tym kartę identyfikacyjną) składa się w momencie złożenia Pracy Konkursowej. Niniejszym unieważnia się numery rozpoznawcze: 161503 oraz 673218 złożone przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Lista Uczestników


30.03.2018
Pytania i odpowiedzi


Poniżej zamieszczono pytania i odpowiedzi do Regulaminu Konkursu oraz plik "pzt projekt zamienny.pdf" który został przywołany w odpowiedziach.

Pytania i odpowiedzi
pzt projekt zamienny.pdf

20.03.2018
Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Zmienił się Załacznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Załącznik nr 2 - wersja *.pdf
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna *.doc

15.03.2018
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.


Osoba do kontaktów: 
Rafał Paszenda - Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkurs-rybnikhallera@wp.pl

adres: SARP oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 06.04. 2018r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Załączniki 1-14            – wersja *.pdf - (ze zmienionym Załącznikiem nr 2)
Załączniki 1-9 i 11-14  –  wersja edytowalna *.doc - (ze zmienionym Załącznikiem nr 2)
Załączniki 15a i 15b    – wytyczne graficzne na Mapie Zasadniczej  
Załączniki 16a i 16b    – Mapa Zasadnicza 
Załącznik 17                  – Wypis i Wyrys z MPZP  
Załącznik 18                 – Wytyczne Konserwatorskie 
Załączniki 19a i 19b    – Wytyczne Konserwatorskie – Budynki nr 10 i 12   
Załączniki 20               – Opinia Geotechniczna  
Załącznik 21                 – Dokumentacja Fotograficzna cz. 1
                                           Dokumentacja Fotograficzna cz. 2 
                                           Dokumentacja Fotograficzna cz. 3
Załącznik 22                – Projekt łącznika drogowego ulic Pocztowa-Hallera