SARP Katowice


25.08.2015
W dniu dzisiejszym odbyło się publiczne ogłoszenie wyników Konkursu.

I NAGRODA
HS99 sp. z o.o. sp. k. – Koszalin
Autorzy: Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski
Współpraca: Konrad Garbowski, Adam Kulesza, Oliwia Stachowska, Jacek Moczała, Wojciech Słupczyński;
Makieta: Magdalena Dominiczuk, Marta Furmańska, Tomasz KudelskiZwycięska praca przekonała jury przejrzystością, prostotą i czystością przyjętych rozwiązań urbanistycznych i funkcjonalno-przestrzennych. Skromność formy projektowanego budynku dobrze wpisuje się w kontekst miejsca nie konkurując jednocześnie z dominantą Bazyliki i istniejącym budynkiem PSM. Subtelna forma powtarzalnych, prefabrykowanych elementów elewacji wytworzy na jej powierzchni swego rodzaju grę cieni i zapewni różnorodność odbioru budynku w zależności od pory dnia i kąta padania światła. Rozwiązania sali koncertowej a także funkcjonalne połączenie projektowanego obiektu z istniejącym uznano za prawidłowe.

II NAGRODA
Gowin & Siuta Sp. J. – Kraków
Krzysztof Siuta, Bartłomiej GowinNagrodę przyznano za wyraziste zdefiniowanie autonomicznej bryły sali koncertowej z interesującym rozmieszczeniem strefy wejściowej powiązanej funkcjonalnie z istniejącym budynkiem. Śmiałość dyspozycji konstrukcyjnych idzie w parze z czytelną strukturą funkcji. Sąd docenił sposób kształtowania kubatury sali koncertowej pozwalający z przestrzeni hallu na kontakt wzrokowy z bryłą Bazyliki św. Antoniego. Wątpliwości wzbudziły jednak rozwiązanie sali koncertowej (proporcje) i jej dostępności dla widzów, schowanie części dydaktycznej w piwnicy budynku, a także niewystarczające połączenie funkcjonalne z istniejącym budynkiem szkoły (transport instrumentów ciężkich).

III NAGRODA
PIW-PAW ARCHITEKCI sp. z o.o. – Gdańsk
Marcin Piwoński, Robert Brodziński, Jacek Pawłowski, Dariusz Pawłowski, Zofia Piwońska, Wojciech Matuszewski, Michał Chyła, Krzysztof KozłowskiNagrodę przyznano za prawidłowe rozwiązanie połączenia nowego budynku z istniejącą szkołą prawidłowo rozdzielające funkcję koncertową od nowych pomieszczeń dydaktycznych. Zaletą pracy jest również wytworzenie placu koncertowo-rekreacyjnego oraz właściwe rozwiązanie strefy wejściowej sali koncertowej. Wątpliwości Sądu wzbudziło jednak zbytnie szafowanie przeszkleniami, "strunową" okładziną ścian oraz zbytnie rozczłonkowanie bryły.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE RÓWNORZĘDNE
Biuro Architektoniczne Moska i Rachuba s.c. – Chorzów
Leszek Moska, Mariusz RachubaWyróżnienie przyznano za ciekawe skonstruowanie przeszklonej strefy wejściowej - swoistego bufora zapewniającego interesujący widok na Bazylikę św. Antoniego stanowiącej jednocześnie miękkie połączenie z istniejącym budynkiem szkoły. Na uwagę zasługuje także przejrzyste, klasycystyczne rozwiązanie nowoprojektowanego obiektu.

WYRÓŻNIENIE HONOROWE RÓWNORZĘDNE

Jakub Magoń "Pracownia Architektoniczna" – LubaczówWyróżnienie przyznano za zaproponowanie stworzenia ciekawego formalnie hallu wejściowego i jego przedplacu łączącego budynek starej szkoły z nową kubaturą. Zaskakująca forma tej przestrzeni jest zarówno ciekawą formą samą w sobie jak i interesującym pomysłem na wyeksponowanie widoku na Bazylikę św. Antoniego.

24.08.2015
Informuje się, że publiczne ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu odbędzie się 25.08.2015 o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 264 piętro II.
Przewidziano krótką prezentację prac nagrodzonych. Wystawa prac konkursowych połączona z dyskusją pokonkursową odbędzie się w połowie września w siedzibie SARP o/Katowice.

30.07.2015
W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Organizatora Wykonawczego Konkursu przypomina się, że – zgodnie z Regulaminem Konkursu - termin zadawania pytań dotyczących Regulaminu Konkursu, którego integralną część stanowią Załączniki (rozdział VI, część A i B), upłynął w dniu 30.06.2015r. Załączniki opublikowane zostały w postaci (formacie plików), w jakiej udostępnił je Zamawiający.

15.07.2015
Zamieszczono odpowiedzi na pytania nr2 dotyczące Regulaminu Konkursu.

Niniejszym unieważnia się numery rozpoznawcze: 840301 i 758690 złożone przy wnioskach o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Przypomina się, że załącznik nr 11 (karta identyfikacyjna) składa się razem z Pracą Konkursową.

Informuje się, iż Zamawiający w porozumieniu z Organizatorem przedłużył termin składania Prac Konkursowych do 20 sierpnia 2015 roku, do godziny 15:00.

Zamieszczono listę Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie.
Lista Uczestników.

08.07.2015
Informuje się, że zostały zgłoszone 43 wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Do 14 zgłaszających wnioski zostało skierowane - drogą elektroniczną - wezwanie do ich uzupełnienia.
Ostateczna lista uczestników dopuszczonych do Konkursu zostanie ogłoszona po upływie terminu na uzupełnienia, który wyznaczono na dzień 14 lipca 2015.

30.06.2015
Informuje się, iż Zamawiający w porozumieniu z Organizatorem przedłużył termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do piątku tj. do 3 lipca 2015 roku, do godziny 15:00.

25.06.2015
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące składania wniosków.

17.06.2015
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ SALI KONCERTOWEJ DLA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W RYBNIKU.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 30.06.2015 do godziny 15:00.

Regulamin Konkursu

Załączniki 1-14
Załącznik 15. Mapa zasadnicza w skali 1:500
Załącznik 16. Wypis i wyrys z MPZP
Załącznik 17. Zdjęcia terenu opracowania
Załącznik 18. Program funkcjonalno-użytkowy
Załącznik 19. Wyciąg z dokumentacji archiwalnej

Załączniki 1-14 - wersja edytowalna
Odpowiedzi na pytania nr 1
Odpowiedzi na pytania nr 2