SARP Katowice
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU WRAZ Z MIĘDZYSZKOLNĄ BAZĄ SPORTÓW WODNYCH
 
Informujemy, że w dniu 4.08.2014 ogłoszony został   konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla terenów położonych w centrum miasta nad jeziorem Niegocin.  
 
Całość terenów objętych konkursem obejmuje obszar pomiędzy jeziorem Niegocin od południa, Kanałem Giżyckim od zachodu, ulicą Kolejową od strony północnej oraz  ulicą Pasaż Portowy od wschodu. W ramach terenów objętych konkursem, wskazany został teren wymagający szczegółowego opracowania  urbanistyczno-architektonicznego. Mamy tu na myśli rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne terenu plaży miejskiej w Giżycku, obiektów Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych i ciągów komunikacyjnych w obrębie całego opracowania.
 
Celem konkursu jest uzyskanie nowej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej oraz uzyskanie spójnej koncepcji architektoniczno-przestrzennej, pozwalającej na realizację zabudowy zarówno na terenach należących do gminy, jak i na nielicznych działkach należących do inwestorów prywatnych z uwzględnieniem możliwości etapowania, uzyskanie rozwiązań komunikacyjnych z podziałem na ruch pieszy, ścieżki rowerowe, komunikację kołową  dla całego obszaru objętego opracowaniem konkursowym.
 
Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepszą koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, która będzie podstawą do wykonania dokumentacji projektowej przez autora bądź autorów najlepszej pracy  w wyniku zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
Termin składania prac konkursowych mija 21 października 2014 o godz. 20.00.
Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 29 października 2014 r.
 
Organizatorem konkursu na zlecenie Miasta Giżycka jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.
Wszelkie pytania oraz same prace konkursowe należy kierować do olsztyńskiego oddziału SARP.
 
Zgłoszone prace oceniać będzie 8-osobowy sąd konkursowy: przewodniczący Włodzimierz Mucha architekt SARP O/Warszawa, sędzia referent: Małgorzata Zyskowska architekt SARP O/Olsztyn, Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta Giżycka, Anita Chmielewska Architekt Miejski Miasta Giżycka, Jerzy Walasek architekt z ramienia Zamawiającego, Marek Minikowicz inżynier z ramienia Zamawiającego, Wojciech Gadomski architekt SARP O/Olsztyn, Andrzej Kwieciński architekt SARP O/Wybrzeże.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach  www.olsztyn.sarp.org.pl oraz www.bip.gizycko.pl