SARP Katowice


Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z dyskusją pokonkursową
06.05.2013, poniedziałek godz. 16.00
Miej­ski Dom Kul­tury w Czechowicach-Dziedzicach ul. Nie­pod­le­gło­ści 42

Burmistrz Czechowic-Dziedzic oraz Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich oddział w Katowicach zapraszają na uroczyste podsumowanie konkursu wraz z dyskusją pokonkursową dotyczącą 
„Opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach”.
 

 
Ogłoszenie wyników konkursu
22.04.2013, poniedziałek godz. 15.00
Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Wyniki konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach”.
 
Opinia Sądu Konkursowego.
 
W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 56 prac. Po zapoznaniu się z nimi i wysłuchaniu opinii Sędziego Referenta, dopuszczono do konkursu wszystkie prace. Podczas ich oceny Sąd stwierdził, że żadna z prac nie spełniła wszystkich oczekiwań Zamawiającego. Biorąc to pod uwagę, o wyborze pracy nagrodzonej I nagrodą zadecydowała wysoka ocena koncepcji biblioteki miejskiej przeznaczonej do realizacji w najbliższym czasie. Podczas dyskusji i kolejnych eliminacji wybrano prace nagrodzone
i wyróżnione.
 
I Nagrodę przyznano pracy oznaczonej nr 000025/797481 – 6000,-zł

Joanna Jędruś – architekt
Juan Jose Baena Martinez – architekt
Marta Gomez Martinez – architekt
Maria Del Mar Goberna Perez – doradztwo
Diego Velayoz Lopez – konstruktor
Carlos Sellas Garcia – instalacje
Victor Perez Barcelo – wizualizacje

za śmiałą 
i wyróżniającą się koncepcję biblioteki nawiązującą do zlokalizowanej w tym miejscu dawnej cegielni.

Charakterystyczna bryła budynku biblioteki może być rozpoznawalnym znakiem miasta i stać się zalążkiem nowego centrum kulturalno -administracyjnego Czechowic-Dziedzic. Zdaniem Jury, nagrodzony projekt posiada znaczny potencjał umożliwiający przystosowanie go do szczegółowych wymagań Inwestora i zaleceń pokonkursowych. Szczególnie wysoko oceniono ekspozycję przestrzenną wnętrz obiektu nawiązującą do tradycji miejsca i regionu.


plansza 1                                  plansza 2                                plansza 3
  
 
II Nagrodę przyznano pracy oznaczonej nr 000047/241215 – 4000,-zł
 
NOVA STUDIO PAWEŁ GAŁECZKA
Paweł Gałeczka – architekt prowadzący
Kamila Cieśla-Gałeczka – członek zespołu projektowego
Klaudiusz Angerman członek zespołu projektowego
Monika Nowak – członek zespołu projektowego
 
za twórczą propozycję interpretacji prostopadłościennych brył biblioteki i urzędu miasta oraz propozycję struktury elewacji biblioteki odwołującą się do miejscowej tradycji przemysłu zapałczanego.

 
plansza 1                                 plansza 2                                 plansza 3
  

 
Przyznano dwie III nagrody (równorzędne) pracom nr 000003 i nr
000034.
 
Pracy 000003/170405 – 3000,-zł

Artea Pracownia Architektoniczna Robert Wizor
Arch. Robert Wizor – główny projektant
Arch. Maciej Dębicki – współpraca
Arch. Katarzyna Polus – współpraca
 
za kompleksowe i spójne opracowanie urbanistyczno-architektoniczne budynku biblioteki, urzędu miasta i parku. Przedstawiona koncepcja wyróżnia się z grupy kilkunastu prac konkursowych o zbliżonych rozwiązaniach.


 
plansza 1                                plansza 2                                plansza 3
  
 
Pracy 000034/767576 – 3000,-zł

SLAS
Arch. Aleksader Bednarski – autor
Arch. Mariusz Komraus – autor
Arch. Szymon Bańka – współpraca
 
za lapidarne i wyraziste rozwiązanie obiektów kubaturowych biblioteki i urzędu oraz śmiałą ideę parku w postaci zielonego labiryntu.

 
plansza 1                                 plansza 2                                 plansza 3
  
 
Przyznano dwa równorzędne wyróżnienia:
 
Przyznano wyróżnienie pracy 000042/816988 – 2000,-zł
 
Weronika Juszczyk – projektant
Marta Szaban – projektant
Łukasz Piankowski – projektant
Tomasz Krzempek – projektant
Jakub Mrotek – projektant
 
za dyspozycję urbanistyczną przewidującą ukształtowanie wnętrz publicznych z wykorzystaniem
budynków nadziemnych, wielopoziomowych parkingów.

 
Przyznano wyróżnienie pracy 000049/080413 – 2000,-zl

PROJEKT 3
Wojciech Student – p. architektura
Marek Pelc – p. architektura
Michał Gola - p. architektura
Wojciech Sikora - p. architektura
Krzysztof Sobik - konstruktor

za ciekawą koncepcję zwartej bryły biblioteki i urzędu miasta zwróconych do wewnętrznych atriów.

 
 
28.12.2012 
Ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

pytania i odpowiedzi do konkursu nr 3 .pdf

pytania i odpowiedzi - zmiana terminu 08.02.2013 .pdf

lista uczestników konkursu 30.01.2013 .pdf

zmiana terminu ogłoszenia kwalifikacji uczestników .pdf

pytania i odpowiedzi do konkursu nr 2 .pdf

pytania i odpowiedzi do konkursu nr 1 .pdf

ogłoszenie .html

 
regulamin .pdf

załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 - formalne .zip

załącznik nr 6 - progrm funkcjonalno-użytkowy .zip 

załącznik nr 7 - mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencyjne .zip

załącznik nr 8 - uwarunkowania, rozwiązania komunikacyjne, m.p.z.p .zip

załącznik nr 9 - opinia GKUiA .zip

załącznik nr 10 - zdjęcia lotnicze .zip

załącznik nr 11 - badania geologiczne .zip

załącznik nr 12 - wizualizacje Centrum Handlowego "Stara Kablownia" .zip
 
 
 
 
 


Galeria Architektury SARP zajmującą się promocją aktywności środowiska architektonicznego, w ramach której działalność kulturalną i gastronomiczną prowadzi Archibar poszukuje: nowego wizerunku przestrzeni Galerii jak i nowej aranżacja baru. Obecna formuła „cafe-bar” rozszerzona zostaje o funkcję gastronomiczną przy wykorzystaniu technologii tzw. półproduktów. Istotne jest, aby zaprojektowany bar stał się formalnie ważnym elementem kompozycji przestrzeni. Lada barowa jako element wystroju wnętrza Galerii Architektury SARP powinna w sposób wyrafinowany oddziaływać zarówno na znawców projektowania jak i odwiedzających ją gości.


Terminy konkursu:

25.09.2012 Ogłoszenie konkursu i opublikowanie na stronie Pełnomocnika konkursu www.sarp.katowice.pl,
do 05.10.2012 - Nadsyłanie pytań do Pełnomocnika organizatora na adres e-mail: biuro@sarp.katowice.pl,
do 09.10.2012 - Udzielenie odpowiedzi na pytania,
15.10.2012 - Składanie prac,
18.10.2012 - Prace Jury,
Październik - Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników,
Listopad, po przeprowadzonych pracach remontowych - wystawa prac konkursowych


Regulamin do pobrania 
tutaj
Rzut do pobrania tutaj jpg, tutaj dwg
Karta do pobrania 
tutaj 

Pytania i odpowiedzi