SARP Katowice
 


06.07.2012 piątek, godz. 14.00
Śląski Przegląd Architektury Województwa - SPAW '12
Miejsce: Hala widowiskowa Kapelusz, Aleja Różana 2, Chorzów

 

Śląski Przegląd Architektury Województwa - SPAW '12

Zainicjowany wraz z oddziałami SARP w Częstochowie i Bielsku Białej oraz Śląską Okręgową Izbą Architektów szeroki przegląd architektury województwa śląskiego, nawiązujący do tradycji Wojewódzkich Przeglądów Architektury WAP. Celem jest pokazanie panoramy dokonań i przemian w województwie Śląskiem poprzez twórczość architektoniczną w okresie transformacji i pierwszej dekady XXI wieku (1999–2012).

Honorowy patronat przeglądu:
Marszałek Województwa Śląskiego, Zarząd Główny SARP

Organizatorzy przeglądu:
Stowarzyszenie Architektów Polskich - o/Katowice wraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów oraz o/Bielsko-Biała i o/Częstochowa.

Cele przeglądu:
Celem Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa jest:
- przegląd zrealizowanych na terenie Województwa Śląskiego dzieł architektonicznych, powstałych
w latach 1999 – 2012, do momentu zgłoszenia do przeglądu; 
- przegląd zrealizowanych przez architektów z Województwa Śląskiego dzieł architektonicznych
(w tym przypadku nie ogranicza się lokalizacji dzieła do terenu Województwa Śląskiego);
- promocja województwa poprzez architekturę;
- kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury;
- rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju środowiska zbudowanego.
Przegląd będzie się odbywał w cyklu trzyletnim a wystawy będą połączone z Dniami Województwa Śląskiego organizowanymi przez Śląski Urząd Marszałkowski.
 Terminarz 
Ogłoszenie przeglądu: 24 kwietnia 2012
Składanie zgłoszeń: UWAGA! Przedłużenie  terminu składania zgłoszeń do 18 czerwca 2012 
 
Wernisaż Przeglądu: 6 lipca 2012
Finisaż Przeglądu: 21 lipca 2012 w ramach II Śląskiego Pikniku Architektów

Miejsce wystawy:
Hala wystawowa KAPELUSZ w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Warunki Pierwszej Edycji Śląskiego Przeglądu Architektury Województwa – SPAW ‘12    
(do pobrania: spaw.doc)
 
Zgłoszenie:
Kompletne zgłoszenie należy wysłać z tożsamą nazwą/tytułem "SPAW - ...(nazwa zgłaszanej realizacji)" na adres mailowy oraz serwer ftp:

adres mailowy - biuro@sarp.katowice.pl :

1) zgłoszenie (do pobrania:
zgłoszenie.doc) - należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i zeskanowany dokument przesłać, 
2) załącznik nr 1 
(do pobrania:
zalacznik 1.doc) - należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i zeskanowany dokument przesłać, 
3) załącznik nr 2 (do pobrania: zalacznik2.doc) - należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i zeskanowany dokument przesłać,
4) nota biograficzna oraz zdjęcie autora/autorów w formie kwadratu 10 x 10 cm CMYK, 300 dpi

serwer ftp (dane do zalogowania zostaną udostępnione po przesłaniu zgłoszenia):
1)  plansza w formie pliku InDesign,
2) 
plansza przygotowana do druku w formie pliku PDF
 
3) zdjęcia zgłaszanej realizacji - minimum cztery najbardziej charakterystyczne ujęcia fotograficzne o rozdzielczości 300 dpi, min. 13x18cm; oraz te same zdjęcia w rozdzielczości 75 dpi,


do pobrania
1) szablon planszy w formie pliku InDesign
szablon_InDesign
2) szablon planszy w formie pliku PDF
szablon_PDF

3) szczegółowy opis przygotowania planszy
opis szablonu_PDF
4) krój pisma do użycia na planszach
krój pismaWszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie SARP O/Katowice, oraz pod adresem biuro@sarp.katowice.pl

Uwaga: Zgłoszenie do konkursu jest płatne i wynosi 70 zł za każdą planszę. Pieniądze proszę wpłacać na konto BPH o/Katowice 71 1060 0076 0000 4099 8000 8644 w tytule przelewu wpisując SPAW-"nazwa zgłaszanej realizacji".
Dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP koszt jednej planszy, o równowartości 70.00 pln, pokrywa SLOIA RP (wypełnioną kartę zgłoszeniową z załącznikami należy przekazać do sekretariatu SLOIA RP osobiście, elektronicznie lub fax-em).