SARP Katowice

16.10.2017
Ogłoszenie wyników
I NAGRODA

2G Studio
Autor:
Dorota i Wojciech Gwizdak
Zespół:
Łukasz Macek
Weronika Król
Karolina Dybała

uzasadnienie jury:
Przedstawiona koncepcja w niekonwencjonalny, ciekawy i konsekwentny sposób
zaproponowała zastosowanie grodzic stalowych jako dominującego materiału
kształtującego wnętrza. Rzut toalet w prawidłowy sposób organizuje funkcjonalnie
przestrzeń. Pomieszczenia utrzymane są w stylistyce industrialnej, ze stonowaną
kolorystyką, bliskie są przemysłowym Katowicom i Górnemu Śląskowi. Powściągliwość i minimalizm tworzą eleganckie i funkcjonalne wnętrza w pełni przystające do ikony
architektury Katowic jakim jest Spodek.
 

II NAGRODA 

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o.
Autor:
Jarosław Ostrowski
Zespół:
Dagmara Ostrowska
Agata Helicka
Aleksandra Mróz
Małgorzata Kwiczała

uzasadnienie jury:
Nagrodę przyznano za bezpośrednie estetyczne nawiązanie do wzorców materiałowych
charakteryzujących Spodek oraz ich konsekwentne i eleganckie zastosowanie. Pracę
wyróżniają ciekawe pomysły na oprawę graficzną toalet. Wątpliwości Jury budzi jednak
układ funkcjonalny pomieszczenia toalet nie spełniający przepisów.

III NAGRODA

ER Design Ewa Raczkowska
Autor:
Ewa Raczkowska
Zespół:
Anna Waluś
Maja Bartosik

uzasadnienie jury:
Koncepcja przedstawia spójną materiałowo i kolorystycznie poprawną przestrzeń toalet
utrzymaną w duchu minimalizmu. Wątpliwości Jury budzi jednak zaproponowana
powszechnie stosowana estetyka, detal i materiały nie w pełni przystające do zastosowania w obiekcie Ikonicznym.
 


16.10.2017
godz. 14:00
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz dyskusja pokonkursowa wraz z prezentacją zgłoszonych prac odbędzie się w Hali Widowiskowo-sportowej "Spodek" na antresoli (wejscie bramą nr 7).

02.10.2017
Termin ogłoszenia wyników konkursów będzie ogłoszony pod koniec tygodnia.

25.08.2017
Zamieszczono dodatkowe produkty firmy Roca. Ofertę poszerzono o umywalki blatowe i poblatowe.

Produkty:
umywalki
blatowe Diverta 55x42,5 cm kod A327116000
Java 56x47,5 cm kod A327863000
Neo Selene 51x39,5 cm kod A322307000
Rodeo kod A327866000

umywalki
podblatowe Berna 56x42 cm kod A327871001
Grand Berna 62x39cm kod A327899000
Diverta 50x38 cm kod A327114000
Neo Selene 51x39,5 cm kod A322307000

22.08.2017
Zamieszczono odpowiedzi na pytania. (.pdf)

17.08.2017
Informujemy, że wizja lokalna odbędzie się 22 sierpnia 2017 roku o godz. 12:00. Proszę czekać przy wejściu od ulicy Olimpijskiej.

Opublikowano listę uczestników dopuszczonych i niedopuszczonych do konkursu. (.pdf)

9.08.2017
Informujememy, że uzupełnienia należy składać drogą elektroniczną i pocztową do 16.08.2017 roku.

27.07.2017
Informujemy, że uległ korekcie załącznik nr 4  - Istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego.

18.07.2017
OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PRZEBUDOWY TOALET PUBLICZNYCH W OBIEKCIE HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ "SPODEK" W KATOWICACH

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 31 lipca 2017 r.

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 — Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 2 — Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w Konkursie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 3 — Pełnomocnictwo do reprezentowania Uczestnika Konkursu. wspólnie biorącego udział w Konkursie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 4 — Istotne postanowienia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego.  (.doc)(.pdf)
Załącznik nr 5 — Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.  (.pdf)
Załącznik nr 6 — Karta identykacyjna pracy konkursowej.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 7 — Lista osób członków zespołu autorskiego pracy konkursowej oraz oświadczenie.  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 8 — Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia..  (.doc) (.pdf)
Załącznik nr 9 — Rysunki techniczne obiektu w skali 1:200.  (.zip)
Załącznik nr 10 — Dokumentacja fotograczna stanu istniejącego.  (.zip)
Załącznik nr 11 — Wytyczne konserwatorskie. (.pdf)
Załącznik nr 12 — Wytyczne dot. użycia materiałów od partnerów projektu. (.pdf)