SARP Katowice


konkurs: Plac Zabaw – miejsce zabawy, rekreacji i integracji pokoleń
1 edycja konkursu SATERNUS

www.saternus.pl

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie miejsca, które połączy pokolenia, stwarzając wspólny, ciekawy i zróżnicowany przestrzennie plac, służący zabawie, rekreacji i integracji pokoleń.
Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania zarówno nowatorskich elementów, które dodadzą proponowanym rozwiązaniom oryginalności i niepowtarzalnego charakteru, jak i wykreowania nowych, autorskich funkcji zabawowych, rekreacyjnych oraz integracyjnych.
Konkurs przewiduje udział w dwóch kategoriach: profesjonaliści i studenci
 
nagrody
w kategorii profesjonaliści:
– nagroda główna 10.000 zł 
– 2 wyróżnienia po 5.000 zł
w kategorii studenci:
– nagroda główna 7.000 zł 
– 2 wyróżnienia po 4.000 zł
 
harmonogram konkursu
16.08.2010 | ogłoszenie konkursu 
do 15.09.2010 | nadsyłanie pytań 
15-30.09.2010 | udzielanie odpowiedzi na pytania
do 30.11.2010 | składanie prac   
14.01.2011 | ogłoszenie wyników konkursu  
16-31.01.2011 | wystawa pokonkursowa w Galerii Architektury SARP w Katowicach
 
jury
Krystyna Bielak – przedstawiciel Organizatora
Zbigniew Bielak – przedstawiciel Organizatora
Małgorzata Chybalska – ekspert
dr Andrzej Sobaś – Prodziekan Wydziału Projektowego ASP Katowice
arch. Beata Goczoł – SARP Katowice – Przewodnicząca Jury
arch. Bartosz Haduch
arch. Wojciech Małecki – SARP Katowice
arch. Bartłomiej Nawrocki – SARP Katowice
arch. Jerzy Stożek – SARP Katowice

sekretarz konkursu: arch. Wojciech Czapnik

organizatorzy: SATERNUS, SARP Katowice
patronat medialny: Archivolta, ARCH, architektura-murator, W-A.pl
 
counter_url('regulamin konkursu.pdf')
załącznik 1A.pdf załącznik 1B.pdf
załącznik 1C.pdf
załącznik 1D.pdf
załącznik 2.pdf
załącznik 3.pdf
załącznik 4.rar

odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie wyników konkursu SATERNUS

Ogłoszenie wyników konkursu, połączone z dyskusją pokonkursową odbyło się w dniu 14.01.2011 o godz. 18.00 w Galerii Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice.
Wystawę pokonkursową można oglądać w Galerii Architektury SARP w Katowicach do 4 lutego 2011. w godz. 10.00-18.00.
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.

UWAGA!

Prosimy o odebranie prac konkursowych, które nie zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie. Plansze konkursowe można odebrać w biurze SARP (I piętro) w dniach od 01.02.2011 do 15.02.2011 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00) po okazaniu potwierdzenia przyjęcia pracy.

Wyniki konkursu

materiały prasowe dla mediów

rozkodowane prace.pdf

KATEGORIA PROFESJONALIŚCINAGRODA – 10 000 zł
Marcin Kropidło, Pszczyna
praca nr 35824P

Propozycja placu zabaw zlokalizowanego w sercu śląska – Chorzowa, w samym centrum miasta, przy Placu Hutników.
Projekt jako jeden z nielicznych odnosi się do specyfiki miejsca, w którym jest zlokalizowany. Nawiązanie do hałd – przemysłowego śląskiego krajobrazu pozwoliło stworzyć ciekawą topografię placu zabaw, tworząc mniejsze, kameralne przestrzenie i zarazem nieco odizolować go od ruchliwego otoczenia. Wyposażenie i dyspozycja przestrzenna projektu pozwalają na wspólną zabawę dzieci z różnych grup wiekowych oraz dzieci z rodzicami, jak również przewidują strefy wypoczynku dla opiekunów i osób starszych.

Wątpliwości budzi znaczne przybliżenie przestrzeni zabawowej do ulicy oraz brak projektowej propozycji oddzielenia od niej, co stwarza istotne niebezpieczeństwo wypadku. Również usytuowanie zaproponowanych elementów małej architektury w postaci stołów z miejscami do siedzenia w pobliżu ruchliwej ulicy, hałasu oraz spalin pozostawia się do rozważenia autorom pracy. Niejasne są również niektóre szczegóły techniczne, jak sposób sadzenia i pielęgnacji drzew w tartanowej nawierzchni.

 


WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 5 000 zł
Kamila Malawska, Tarnów
praca nr P02144

Praca zakłada stworzenie labiryntowego placu o bardzo gęstej strukturze, w którym dzieci mogą próbować różnorodnych zabaw, zarówno indywidualnie jak i w grupach, obserwując jednocześnie zabawy innych. Kompozycja placu tworzy harmonijną całość kompozycyjną, podporządkowaną idei labiryntu. Na podkreślenie zasługuje próba stworzenia bogatego programu rekreacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Mankamentem projektu jest brak ciekawego ukształtowania terenu rozpoznawalnego z perspektywy dziecka czy też osoby starszej przebywającej wewnątrz założenia. Minusem pracy jest brak przestrzeni przeznaczonych dla opiekunów i osób starszych i programu dla ich rekreacji.WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 5 000 zł
Marcin Skrzypczyk
Barbara Skrzypczyk, Mykanów
praca nr 56843P

Projekt wyróżniony za wykorzystanie potencjału rekreacyjnego naturalnych przestrzeni i materiałów – piasku, wody, trawy, zieleni. Próba przywrócenia mieszkańcom miasta w każdym wieku możliwości kontaktu z naturą przy pozostawieniu znacznej swobody co do sposobu wykorzystania danego miejsca. Interesująca kompozycja placu zabaw oraz rzeczowy opis. Kompozycja przestrzenna placu zabaw kreuje interesujące, niemal abstrakcyjne „wnętrza” wykorzystujące naturalne materiały. Te naturalne enklawy sprzyjają zarówno zabawie, jak i relaksowi czy nawet kontemplacji wykreowanych małych form krajobrazowych. Zarówno propozycje materiałowe, jak sposób kształtowania placu konsekwentnie wywiedziono z idei czerpiącej tak z minimalizmu jak i land-artu. Na podkreślenie zasługuje lakoniczna, a jednocześnie wyrafinowana forma graficznej prezentacji koncepcji, podkreślająca ideę proponowanego sposobu myślenia, choć nie w pełni oddająca naturalny klimat zaproponowanych rozwiązań materiałowych. Na uwagę zasługuje propozycja oryginalnych elementów zabawowych, co stanowi istotny czynnik nowatorski pracy.
Natomiast rozmieszczenie urządzeń rekreacyjnych na traktach komunikacyjnych budzi wątpliwości formalne i funkcjonalne.

KATEGORIA STUDENCINAGRODA – 7 000 zł
Katarzyna Cielibała
Maciej Bednarski
Dariusz Florczak, Kraków
praca nr 12010S

Nagrodę przyznano za stworzenie przyjaznego miejsca, które dzięki ukształtowaniu terenu w duchu land-artu oraz wysokiej zieleni tworzy enklawę atrakcyjnego sztucznego krajobrazu. Odizolowanie placu od otoczenia stwarza dogodne warunki do rodzinnego wypoczynku. Interaktywne zabawki wspomagają poznawanie przez dzieci zjawisk fizycznych i świata dźwięków. Na uwagę zasługuje ciekawe i spójne pod względem plastycznym przedstawienie zaprojektowanych rozwiązań materiałowych zarówno proponowanych naturalnych powierzchni placu zabaw jak i też elementów zabawowych.
Zastrzeżenia budzi skromny program zajęć i zabaw integracyjnych dla użytkowników w różnym wieku.WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 4 000 zł
Aleksandra Bienia, Chorzów
praca nr 72160S
 
Praca została wyróżniona za wyraźne nawiązanie do kontekstu miejsca – centrum Chorzowa. Prawidłowe strefowanie placu koncentruje aktywność dzieci w centrum, wykorzystując obrzeża dla rozplanowania miejsc wypoczynku oraz izolacji od ruchliwego otoczenia. Urbanistyczny układ placu zabaw w postaci ciągu pieszego poprzecinanego placami miejskimi stwarza obraz struktury miejskiej w skali małego człowieka, który to człowiek może w ramach zabawy poznawać charakterystyczne elementy budowy tkanki miejskiej. Deptak oraz place miejskie stanowiące kręgosłup kompozycyjny placu zabaw są wyposażone w elementy typowe dla śląskiego krajobrazu oraz samego miasta Chorzowa. Oprócz kopalnianych wież szybów wyciągowych wykorzystano charakterystyczne motywy chorzowskiej architektury, jak budynek Poczty bądź Planetarium. Labiryntowy charakter przestrzeni pozwala na zróżnicowanie aktywności i zabaw, pozostawiając znaczną swobodę użytkownikom.
Wątpliwości budzi zbytnia dosłowność niektórych nawiązań do istniejących budynków oraz brak możliwości nadzoru przez opiekunów zabaw dzieci w niektórych urządzeniach.WYRÓŻNIENIE RÓWNORZĘDNE – 4 000 zł
Tomasz Gancarczyk, Warszawa
praca nr 19056S
 
Praca w subtelny sposób tworząca plac zabaw jako park-w-parku, wykorzystująca potencjał rekreacyjny istniejących, skrupulatnie zinwentaryzowanych, drzew. Częściowe odizolowanie od otoczenia i abstrakcyjność ukształtowania terenu tworzącego rodzaj przestrzennego labiryntu pozostawiają znaczną swobodę sposobu użytkowania placu. Przeskalowane zabawki-meble połączone pajęczyną-siatką odwołują się do archetypu zabawy, w której wyobraźnia dziecka pozwala mu wykorzystać dowolne obiekty w dowolny sposób. Zabudowane wokół drzew ławki o nieregularnym kształcie promują kontakt i integrację użytkowników w różnym wieku.
Zastrzeżenia budzi strona techniczna projektu, zwłaszcza zapewnienie bezpieczeństwa mniejszych dzieci. Przeskalowanie zabawek-mebli, zapewne w celu przybliżenia opiekunom optyki dziecka, wydaje się być zbędnym formalizmem. Wątpliwości dotyczą również zaproponowanych rozwiązań materiałowych elementów zabawowych

fotorelacja z rozdania nagród


przedstawiciele organizatorów konkursu


jury konkursowe


laureat I nagrody w kategorii profesjonaliści Marcin Kropidło


laureatka wyróżnienia w kategorii studenci Aleksandra Bienia
członkowie jury konkursowego Bartłomiej Nawrocki i Jerzy Stożek (z prawej)